JOHAN VAN GRINSVEN

Onderwijs

Helden

Een grote onderwijscampagne is op touw gezet door Algemeen Dagblad en de voormalige kranten van Wegener; want onderwijs is een van de thema’s die deze dagbladen als belangrijk hebben bestempeld. In die campagne wordt de staat van het onderwijs belicht, draait een Project Schoolkrant, wordt het Grote Nationaal School Onderzoek gehouden en publiceren de deelnemende dagbladen een reeks interviews met uitblinkers in het onderwijs. Dat gebeurt onder de noemer: De Helden van het Onderwijs. Bij het Brabants Dagblad coördineer ik zes weken lang - van begin september tot half oktober - de activiteiten. We publiceren onder meer in vijf edities zestig interviews met onderwijshelden.
Op de website van Brabants Dagblad is uiteraard ook veel te vinden over onderwijs en de verschillende elementen van deze campagne. Daar prijken ook alle geïnterviewde helden.
Vooral deze heldenverhalen roepen veel positieve reacties op in en buiten het onderwijsveld. En dat is mooi meegenomen, niet alleen voor ons, ook voor de mensen die in het onderwijs werken. Doorgaans zijn dat stille werkers, die meer eer verdienen dan ze krijgen.

image

Relevant

Over maatschappelijk relevant onderzoek van Tilburg University gesproken: hoogleraar Peter van der Velden gaat een onderzoek leiden onder nabestaanden van MH17-slachtoffers. Ook worden familierechercheurs en hulpverleners hiervoor bevraagd. Het Fonds Slachtofferhulp is de financier.
Namens het instituut Intervict van Tilburg Universiteit gaan onderzoekers nabestaanden vragen hoe zij de hulp en aandacht hebben ervaren, hoe het met hun mentale gezondheid en functioneren gaat. Het doel hiervan is lessen voor de toekomst te leren uit de resultaten van dit onderzoek.
Klik hier voor meer info in BD.nl

Zomerschool

Het aantal zittenblijvers in Nederland is enorm. Dat is de laatste tijd uit allerlei rapportages weer eens duidelijk geworden. Nu zijn er zittenblijvers en zittenblijvers. Zoals er lange mensen en lange mensen zijn. Doubleren is vooral dan sneu als een scholier in het voortgezet onderwijs net niet overgaat, in een of twee vakken een fractie te kort komt. Geen wonder dat twee jaar geleden een proef is gestart met de zomerschool: een stoomcursus - vooral in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde - van twee weken in de zomervakantie voor degenen die hun overgang net gemist hebben. Aan het einde van die twee weken krijgen de deelnemers een herkansing. Uit de proef blijkt dat viervijfde van de deelnemende zittenblijvers van vijftien scholen in deze ultieme poging dusdanig scoren dat ze alsnog overgaan. En zo een heel jaar goed maken in twee weken. Het onderwijs zou veel meer van dit soort maatwerk moeten leveren.
Nu zit er wel een gevaar aan deze proef, die met maar liefst 9 miljoen euro wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs. En dat is dat het niet meer om het belang van de zittenblijvers gaat maar om de pecunia. En dat gevaar is niet denkbeeldig. Een middelbare scholier kost de overheid zo’n 6.500 euro per jaar. Alle zittenblijvers bij elkaar in heel Nederland kosten de overheid 500 miljoen euro, zo heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Aan directe kosten. Indirect is deze ’kostenpost’ nog hoger, zo’n 900 miljoen euro. Dat komt omdat die leerlingen een jaar later aan het werk gaan en dus ook een jaar later belasting gaan betalen.
Een groot financieel belang is dus gemoeid met het terugdringen van het aantal zittenblijvers; het moet binnen vijf jaar worden gehalveerd. En bij grote financiële belangen past een minstens zo grote scepsis. Want laten we toch vooral een leerling niet als kostenpost zien en daarop het onderwijsbeleid afstemmen. En laten we evenmin denken dat wanneer het aantal zittenblijvers daadwerkelijk is gehalveerd het Nederlandse onderwijs enorm verbeterd is en recht doet aan de talenten van elk kind. Ivo Mijland uit Oirschot heeft hierover onlangs een gastopinie gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad, met een toepasselijke titel: De gouden eieren van Dekker.
In deze regio gaat in ieder geval het Mill-Hillcollege in Goirle deze zomer meedoen aan de proef van het ministerie.

De negentien

Drie houten gedenkplaten krijgen op 11 mei weer een prominente plek in Tilburg University. Na een tijd in een kelder en afgeschermd van de openbaarheid in een ruimte alleen voor geleerde dames en heren, komen ze om de hoek bij de aula te hangen, naast of boven medegrondlegger Martinus Cobbenhagen van de Katholieke Economische Hogeschool. Op die drie plaquettes staan de namen van negentien studenten van de voorloper van de huidige universiteit die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ontijdig gestorven tijdens de invasie in 1940, verzetsacties, bombardementen, in concentratiekamp of tijdens dwangarbeid. Binnen de universiteit is een groot project gestart rond deze negentien en de weerslag die de oorlog had op de toenmalige studentengemeenschap in Tilburg. Als ik een neiging had tot zweven, dan zou ik schrijven: ’als onderdeel van een herbronning van Tilburg University’, maar dat doe ik dus niet. Het is niet louter een historisch project, de drijvende krachten erachter - van het Cobbenhagen Center in oprichting - gaan de huidige campusgemeenschap er bij betrekken. Ambitieus en groots is het project, dat onder meer moet uitmonden in een boek en een digitaal monument, vergelijkbaar met het digitaal Joods monument.

Jammer genoeg had Trouw de primeur van de herplaatsing van de gedenkplaten; gelukkig kon ik voor het Brabants Dagblad een compleet verhaal maken. Om dat te kunnen schrijven, kreeg ik onder meer een oud gedenkboek (In memoriam Fratrum) van de hogeschool in kopie ter beschikking. Dat is een in nu hoogdravend klinkende en archaïsche volzinnen verpakt eerbetoon aan de negentien jongemannen, omgekomen ’nog in de morgen van hun leven’.

Een strofe uit het voorwoord van het gedenkboek:
’Als wij naast elkaar zetten de uitspraak van Huizinga: „Men trekt niet uit om een held te zijn, maar om zijn plicht te doen” en hetgeen een ter dood veroordeelde in Scheveningen schreef: „Ik heb alleen maar gedaan wat ik doen moest, en ieder, die er meer over weet te zeggen, die bewijst, dat hij er niets van begrepen heeft”, dan kunnen wij vaststellen, dat het zeker zou strijden met de hoge mentaliteit van hen die ons ontvielen, als wij zouden meeschuiven in de rijen der van holle leuzen overstemde pelgrims, die met één pennestreek of met een reeks gedenkstenen een somber tijdperk van bezetting en misère, een tijdperk waarin zovelen het hoogste offerden dat zij bezaten, willen afsluiten en bezitten.’
image
Bij dit borstbeeld van Martinus Cobbenhagen komen de drie gedenkplaten, gemaakt door beeldhouwer Charles Vos, te hangen

image

Schoolreizen

Zijn schoolreizen tegenwoordig een forse aanslag op het gezinsbudget? Voor een groot achtergrondverhaal in het Brabants Dagblad ga ik dat uitzoeken. Op de website van de krant is een oproep tot reageren geplaatst. In de hoop dat een selectie uit de reacties gebruikt kan worden bij het artikel.

Voortgezet speciaal onderwijs

Allemaal meedoen, zelf de kost verdienen, dat wil de overheid. Ook de kinderen uit het voortgezet onderwijs, kinderen met een handicap, stoornis of verstandelijke beperking. Konden die tot voor kort nog naar de sociale werkvoorzieningen of dagbesteding (werken met een zogeheten Wajong-uitkering), vanwege de nieuwe Participatiewet moeten zij ook een plekje op de gewone arbeidsmarkt veroveren. Betaald werk doen dus.
Dit streven leidt tot grote scepsis in het voortgezet speciaal onderwijs. Zeker omdat het nog altijd niet concreet is hoe deze jongeren aan het werk geholpen kunnen worden, wie de begeleiding op welke wijze gaat doen en welke gelden daarvoor beschikbaar zijn. Terwijl de wet op 1 januari van komend jaar ingaat.
In deze materie ben ik gedoken voor een twee pagina’s groot achtergrondartikel in het Brabants Dagblad. negen mensen gesproken, vier dikke rapporten gelezen, allerlei telefoontjes gepleegd en documentatie op internet achterhaald. Conclusie: velen verkeren tussen hoop en vrees over deze nieuwe koers van de overheid. Maar niet iedereen wacht de ontwikkelingen met gepast wantrouwen af. Lees gerust mijn verhaal in de krant van vandaag….
Een opmerking terzijde: in het onderwijs zijn vele gemotiveerde en betrokken mensen actief, in het voortgezet speciaal onderwijs lijkt de passie nog groter. Wat een plezier is om mee te maken…

Zweverig college

image
En u dacht dat het onderwijs niet vernieuwend is...

'Universiteit' in Den Bosch

Als een groot gemis werd het door chauvinisten in Den Bosch gevoeld: geen eigen universiteit en die donderse steden Tilburg en Eindhoven wel. Hebben degenen die Den Bosch als navel van de wereld beschouwen toch een beetje hun zin gekregen: de Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven gaan samen een ’dependance’ beginnen in Den Bosch. In die internationale opleiding draait alles om het zeer hedendaagse fenomeen data science.
Op de voorpagina van de krant.

Markant pand

De havo-afdeling van het Sint Odulphuslyceum in Tilburg heeft vanaf komend schooljaar de beschikking over een eigen pand: Noordhoekring 182. Al even fraai van architectuur als het hoofdgebouw op nummer 99 in de straat. Het gebouw (voorheen: politiebureau, Tehatex en Hogere Textielschool) is van binnen flink aangepakt en aangepast aan de eisen die in deze tijd aan een school worden gesteld. Omdat de havo van het Odulphus met een nieuw concept is gestart, zijn de eisen daar op afgestemd.
Blikvanger in het pand is een nieuw groot raam in de zijgevel aan de kant van de Korte Schijfstraat. Het levert vanuit de school een tableau vivant op de stad op. Werkelijk prachtig deze vondst van architect Ton Vissers van Architectenburo 37B in Heeze.

Cito-score

RTL Nieuws heeft de Cito-score van Nederlandse basisscholen op een rijtje gezet en er een rangorde aan gegeven. Voor het Brabants Dagblad heb ik de resultaten voor de regio Tilburg - ruim honderd scholen - bekeken. Conclusie: ze hebben het niet slecht gedaan. Veel scholen zitten boven het landelijk gemiddelde: een 7. De uitersten zijn 5,6 (Westerkim in Dongen) en 8,2 (Armhoefse Akker, Tilburg). Beide schooldirecteuren relativeren het belang van dit soort ranglijstjes. En terecht: want wat zegt de Cito-score over sociale vaardigheden, (zelf)reflectie, creativiteit, vermogen tot samenwerken, et cetera, et cetera. Toch allemaal vaardigheden waar de kinderen in het vervolg van hun schoolloopbaan niet buiten kunnen. Meten is niet altijd weten.

Laatste onderwijspagina's voor de zomer

De laatste onderwijspagina’s voor de zomervakantie staan vandaag in het Brabants Dagblad. Na de zomer gaan we gewoon verder...

24liveblog

image
De afgelopen drie weken heb ik gewerkt met 24liveblog, voor BD blokt door, de examenrubriek van het Brabants Dagblad. Die rubriek stond dagelijks in de krant, maar kende ook een digitale variant op de website BD.nl. Cross-mediaal heet die werkwijze tegenwoordig in medialand. 24liveblog - een gratis liveblog - is door de digitechneuten van het Brabants Dagblad ingebouwd in een speciale webpagina over de examens in het voortgezet onderwijs. Het is een gebruiksvriendelijk programma dat volgens mij door iedereen met een beetje ervaring met een computer gebruikt kan worden.
Over BD blokt door: om de examenkoorts te peilen, ben ik twee weken vrijgemaakt van andere diensten. Ik ben iedere dag op pad geweest en heb nagenoeg alle scholen in de regio Tilburg bezocht en gesproken met veel leerlingen, directeuren, docenten en examensecretarissen. Via veel verschillende verhalen heb ik geprobeerd gevarieerd verslag te doen - in woord en beeld en vaak op lokatie - van de examenperiode. Op de website BD.nl leverde dat 1.893 unieke bezoekers op en 4.417 bekeken pagina’s. Toch merkte ik tijdens mijn toernee dat vooral de dagelijkse examenrubriek in de krant bekend was.
Een journalist die via sociale media (in dit geval Twitter), website, een liveblog en de krant verslag doet, het is ongetwijfeld de toekomst van mijn vak.

BD Blokt Door 2

Nummer twee, nog een stuk of tien te gaan...

BD Blokt Door

Mijn eerste examenrubriek staat vandaag in de krant. Mijn examenblog is al een paar dagen geleden begonnen. Vanaf 12 mei peil ik twee weken lang de examenkoorts in Tilburg en omgeving.
image

Examenkoorts

Na het peilen van de verkiezingskoorts in maart, ga ik in mei de eindexamenkoorts peilen. Ik wil in ieder geval diverse scholen bezoeken en met leerlingen praten, maar hoop ook mooie verhalen op te tekenen van onder anderen ouders, docenten en schooldirecties. Ik hoor graag gewone en bijzondere verhalen die met de eindexamens te maken hebben. Ik doe verslag in het Brabants Dagblad, via de website BD.nl en via Twitter (@johanvgrinsven). Tips en ideeën zijn van harte welkom. E-mail: j.vgrinsven@bd.nl. Telefoon: 013-5375380.

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder. Het oude ideaal lijkt ver weg, zeker als we Geert Wilders horen prediken. 2College Durendael in Oisterwijk zorgde deze week voor een tegengeluid; heel wat minder luidruchtig dan de PVV’er pleegt te opereren.uitwisselingdurendael> Lees meer...

Sterrenklas

Twee verschillende verhalen op de extra onderwijspagina’s van vandaag in het Brabants Dagblad. En toch draaien ze om hetzelfde: talentontwikkeling. In De Rooi Pannen in Tilburg kunnen vmbo-leerlingen met een talent voor tekenen en schilderen dat verder ontwikkelen in de Sterrenklas. In het Odulphuslyceum, ook in Tilburg, kunnen vwo-leerlingen met een wiskundeknobbel kiezen voor het Econasiumprogramma.

Brugklassers 2014-2015

Nu de verkiezingskoorts weer geweken is, is er weer ruimte voor andere verhalen in de krant. Bijvoorbeeld over de aanmeldingen voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg en directe omgeving. De vijftien middelbare scholen hebben samen minder aanmeldingen gekregen voor het schooljaar 2014-2015, terwijl daar niet direct een demografische verklaring voor lijkt te zijn.

Onderwijspagina

Internationalisering in het Odulphuslyceum en de nieuwbouw van de Cobbenhagenmavo. Twee Tilburgse middelbare scholen staan prominent op de onderwijspagina vandaag.

De Toermalijn verdwijnt

De evangelische basisschool De Toermalijn in Tilburg moet sluiten. Dat is het gevolg van problemen bij de overkoepelende stichting Voor Evangelische Scholen (sVES) in Amsterdam. > Lees meer...

Nieuwe Cobbenhagenmavo

De eerste lessen in het nieuwe gebouw van 2College Cobbenhagenmavo in Tilburg worden dinsdag 11 maart gegeven. De dag ervoor mogen de leerlingen alvast een uurtje komen wennen. Vandaag kreeg ik een rondleiding van vestigingsdirecteur Ronald Verschuren en mavo-teamleider Niek de Cock. De eerste indruk: het pand van RoosRos Architecten is zowel van buiten als van binnen opvallend.> Lees meer...

Nieuw fenomeen: springtouwouders

Voorleesouders, overblijfmoeders en luizenouders kennen we al. Sinds kort zijn twee springtouwouders actief bij basisschool De Boemrang in de Reeshof. Het lijkt een ludiek initiatief, maar dan wel een met een serieuze achtergrond. Schooldirecteur Peter de Baar van De Boemerang zag namelijk dat het kinderspel op zijn schoolplein steeds ruwer en wilder werd. Op het agressieve af. „En niet alleen bij de jongens, ook bij de meisjes.”> Lees meer...

Fontys denkt ook anders

Een digitaal magazine kan ook iets anders zijn dan een gedrukt tijdschrift. Dat bewijst Fontys Hogescholen. Die instelling denkt dus niet alleen groter (de eigen slogan), maar ook anders. Klik hier voor de link naar het eerste nummer.
image

Laatste onderwijspagina's van dit jaar

De laatste onderwijspagina’s van dit jaar staan vandaag in de krant. Ik heb voor het hoofdverhaal op deze pagina’s twee bezoeken aan 2College Jozefmavo in Tilburg gebracht. Goede gesprekken gevoerd. Ook daar wordt met hart en ziel voor en met de leerlingen gewerkt.

Bodybeat bij Beatrix

525 leerlingen die op elkaars rug, handen en zij slaan, vijf minuten lang. Het wordt body beat genoemd en kan zomaar een wereldrecord opleveren. Gisteren is het gebeurd in het Beatrix College in Tilburg. Ter geruststelling: het kan nog veel gekker in de wereld van de records...

Kleinste school

De islamitische basisschool Inaya aan het Rosmolenplein is niet langer de kleinste basisschool van Tilburg. De eer gaat naar een nieuwe school in deze stad. Binnenkort een reportage in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad.

Nieuwe vmbo-school Tilburg

De tweewekelijkse onderwijspagina’s staan vandaag grotendeels in het teken van een nieuwe vmbo-school die na de zomer in Tilburg van start gaat: Vakcollege Tilburg. Het is een fusieschool, die ontstaat na het samengaan van De Vakschool en MBC Economie en Groen, officieel op 1 augustus. Verder twee initiatieven die bewijzen dat alcohol en colleges wel samengaan, het nieuwe aanbod van de Seniorenacademie en een bijzonder onderzoeksproject van de Universiteit van Tilburg. Als vanouds completeert de rubriek ’IK studeer’ de pagina’s.
De volgende onderwijspagina’s (op 3 juli) zijn meteen de laatste die voor de zomervakantie verschijnen.

IKC en niet Bruce Springsteen

In 1974 meldde de Amerikaanse muziekjournalist Jon Landau: ’I’ve seen the future of rock’n’roll and it’s name is Bruce Springsteen’. Legendarische woorden. Ik moest er aan denken nadat enkele mensen me verzekerden dat de toekomst van opvang en onderwijs het Integrale Kindcentrum is. De gemeente Tilburg is begonnen aan een proef met acht IKC’s. In de komende twee jaar moet een ’Tilburgs model’ ontstaan.

Op de fiets lesgeven

Lesgeven terwijl hij fietst van Istanbul naar Tilburg. Frans van Puijenbroek (64) gaat het over enkele weken doen. Voor het goede doel en 'om het af te leren', want de geschiedenisleraar van 2College Jozefmavo in Tilburg gaat met pensioen. Van Puijenbroek fietst niet voor niets van Istanbul naar Tilburg. Zo kan hij dwars door Europa pedaleren en daarmee ook dwars door de geschiedenis van Europa gaan. Zijn uitgebreide lessen plaatst de Tilburgse leerkracht op een blog op internet.
Lees meer over Frans van Puijenbroek in de editie Tilburg van het Brabants Dagblad van woensdag 24 april.

De Nieuwste School

De Nieuwste School in Tilburg heeft zijn soms roerige verleden afgeschud. Definitief, zegt algemeen directeur Maria Michels. „We zijn inmiddels een gevestigde naam in Tilburg en ver daarbuiten. Onze groei zet zich steeds sterker door.” 
Zo begint een lijvig artikel over
De Nieuwste School in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad van donderdag 18 april. Het gaat onder meer over anders leren, verklaringen voor de sterke groei van de school en flipping the classroom. Lees het hele verhaal in het Brabants Dagblad.

Kleinste basisschool van Tilburg

De kleinste basisschool van Tilburg is vandaag officieel geopend. Inaya aan het Rosmolenplein in Tilburg telt elf leerlingen. Dat zijn er zes maar dan het aantal kinderen waarmee het schooljaar in augustus werd begonnen. Inaya is een particuliere basisschool, dus zonder financiering van de overheid. De islamitische school biedt elementen van zowel Jenaplan- als Montessori-onderwijs. Tijdens het officiële deel van de opening hield pedagoge Hadiya van Moorselaar - ze werkt als docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek - een lezing over islamitisch onderwijs. Ze heeft daar onderzoek naar gedaan, in 2010. Van Moorselaar vindt onder meer dat moslims naar een islamitische school moeten gaan om later als zelfbewuste volwassenen te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Zoals ook kinderen van bijvoorbeeld streng-gereformeerde of katholieke ouders naar een eigen school moeten gaan. Eigenlijk pleit ze voor een nieuwe verzuiling van het Nederlandse (basis)onderwijs.

Brabants Dagblad, zaterdag 13 april 2013

Fatale zoen

Een zoen kost een oudere docent van het Koning Willem II College in Tilburg zijn baan. Omdat hij die kus ongevraagd gaf op de mond van een leerlinge. Die hij ook al enkele keren ongewenst intiem had omhelsd. Omdat het meisje meerderjarig is, ontloopt hij strafrechtelijke vervolging. Vandaag met diverse schoolleiders uit deze regio gesproken over de omgang van leraren en leerlingen, wat mag wel en wat niet, de veranderde moraal sinds de jaren zeventig, de gevaren van sociale media en wat schoolleiders in dit soort gevallen kunnen en moeten doen. > Lees meer...

Taalachterstand

Altijd mooi om mee te maken dat geïnterviewden zo enthousiast zijn dat ze heel veel (en eigenlijk te veel) tegelijk willen vertellen. Vandaag weer meegemaakt, in basisschool De Lochtenbergh in Tilburg-Noord, waar ik ben bijgepraat over de aanpak van taalachterstanden bij de leerlingen. De passie spatte er vanaf bij mijn gesprekspartners Andy de Graaf (directeur) en Justin Vliegenthart (adjunct-directeur). Mooi, maar ook moeilijk om hun ongebreideld enthousiasme in een kort artikel te vangen. Dat komt bij een groter verhaal over een nieuwe aanpak van taalachterstanden in de gemeente Tilburg. Zaterdag in de editie Tilburg van het Brabants Dagblad.

Avans

Avans Hogeschool is een groot Brabants onderwijsinstituut, met een kortere historie onder die naam - sinds 2004 - dan ik dacht. Ik trof vandaag persvoorlichter Eric van Gennip in de Avans-vestiging in Tilburg. Dat is met zo’n 2.000 studenten de kleine Avans-locatie. Den Bosch (11.000) en Breda (13.000) zijn groter. Avans omvat negentien academies en 54 opleidingen. En toch, waarschijnlijk door die relatief kleine vestiging in Tilburg, wordt Avans in deze stad vaak beschouwd als het kleine broertje (of zusje zo u wilt) van Fontys. Wat met bovengenoemde studentenaantallen niet terecht is, ook al telt Fontys zo’n 14.000 studenten meer.

Terug in de tijd

Vandaag voor her eerst sinds 25 jaar weer in de B&W-vleugel van de gemeente Tilburg geweest. Voor een interview met onderwijswethouder Marieke Moorman, Charles Dams van scholenstichting Tangent en Silvana van Ginneken, beleidsmedewerkster gemeente Tilburg. In die vleugel op de tweede verdieping van het stadhuis kwam me nog amper iets bekends voor. Gelukkig maar, anders zou de tijd er wel erg stil hebben gestaan. Nog wel aanwezig: de portrettengalerij van oud-burgemeesters. In mijn beginjaren op de stadsredactie van Het Nieuwsblad van het Zuiden was Henk Letschert burgemeester. Het eerst jaar Gerrit Brokx heb ik ook nog meegemaakt. Ik herinner me wethouders Hans Krosse, Jan Timmermans, Ben Lambers, Ad Driessen en Peter van Hassel… En later onder anderen Ruud van Eijkeren en Wim Dijkstra. Zo ver terug dus.

Twittergids onderwijs

Voor wie iets heeft met onderwijs én sociale media deze tip: de hbo Twittergids.

Beatrix College

Het Beatrix College in Tilburg blijft maar groeien. Ieder jaar komen er meer nieuwe leerlingen bij dan afgestudeerden de school in de Reeshof verlaten. Zo’n 2.300 leerlingen telt de openbare middelbare school inmiddels. Daarmee is het Beatrix College de grootste school in Tilburg en verre omgeving, als de diverse scholen van 2College tenminste niet als één school worden geteld. Een grote opgave van het Beatrix College is ondanks de omvang van de school toch klein te bijven. Ik heb er gisteren, dinsdag 19 maart, een dagje rondgelopen en met rector, leerkrachten en leerlingen gepraat voor een verhaal in het Brabants Dagblad. Enkele uitspraken van rector Niek Bootsma kunnen tot de nodige discussie leiden, vermoed ik. Over enkele dagen in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad.

Niek Bootsma_Beatrix

Kinderkennisbank

In de trend van verdere digitalisering van het onderwijs: de eerste online Kinderkennisbank van Nederland wordt vandaag , woensdag 20 maart, gelanceerd in de Universiteit van Tilburg. De Kinderkennisbank is een website waarop kinderen zelfstandig of samen met ouders of leerkrachten kennis kunnen maken met de wetenschap. De site is een initiatief van Wetenschapsknooppunt Brabant. Daarin hebben de Universiteit van Tilburg en sCoolscience, voor de TU Eindhoven, zich verenigd. Rector Magnificus Philip Eijlander van de UvT lanceert de website vanmiddag om 14.30 uur, voor een college van de Kinderuniversiteit. Zowel deze lancering als het college zijn te volgen via de website van de UvT.

Vertrek topman Fontys

Marcel Wintels (Drunen, 1963) maakte vanochtend bekend dat hij aan het einde van dit jaar vertrekt als voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. De Tilburger is de topman van Fontys sinds medio 2008. Het nieuws van zijn onverwachte vertrek - geen conflict binnen Fontys en Wintels heeft ook geen andere baan - hadden we snel op onze website en werd in de loop van de dag diverse malen geactualiseerd. In de middag kreeg ik Wintels aan de telefoon en lichtte hij zijn korte schriftelijke verklaring toe. Daarvan heb ik een uitgebreid nieuwsbericht gemaakt voor pagina 2 van het Brabants Dagblad en een vervolgbericht voor de Brabant-pagina van de krant. Het is een voorbeeld van de huidige werkwijze van Brabants Dagblad: nieuws snel digitaal brengen en de volgende dag uitdiepen in de papieren krant.
Wintels heeft een intensief jaar achter de rug. Als saneerder bij Amarantis om deze onderwijsgroep na wanbestuur van een smadelijke ondergang te redden. Wat lukte. Daarnaast als kandidaat voor het partijleiderschap van het al bijna even zieltogende CDA. Een poging die mislukte. En dan ook nog eens als voorzitter van het KNWU-bestuur dat aanhoudend worstelt met dopingschandalen, net als de rest van de wielerwereld. Een karwei waarmee Wintels nog lang niet klaar is. En ondertussen moest hij ook nog eens een van de grootste onderwijsinstituten van Nederland leiden, zo’n 40.000 studenten, 4.000 medewerkers en een budget van ruim 330 miljoen per jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de vele nevenfuncties van Wintels ’uit hoofde van zijn functie’. Toch meldt Wintels dat hij niet stopt bij Fontys omdat al dat werk zwaar op hem drukt. Waarom hij dan wel vertrekt? Ik vind zijn argumentatie verrassend. Lees het zelf in het Brabants Dagblad van vrijdag 15 maart.

Rockacademie

De forse bezuinigingen in de culturele sector lijken de kansen op werk in die zo broodnodige hoek van de samenleving aanzienlijk te verminderen. Dat blijkt in ieder geval mee te vallen voor de afgestudeerden van de Rockacademie in Tilburg, onderdeel van Fontys. De opleiding heeft in februari een onderzoek gehouden onder afgestudeerden. Daaruit blijkt dat 80 procent binnen zes maanden kan rondkomen van zijn of haar werk. Dat is een mooie score. Maandag 11 maart meer hierover in de editie Tilburg van het Brabants Dagblad. Samen met een verhaal over The Inside Out Showcase van de Rockacademie, een kruising tussen een festival, een open dag en een promotie-evenement. Maar wel zelf georganiseerd door studenten. Het was gisteren te doen in 013 in Tilburg; in 22 verschillende optredens lieten studenten van de opleiding zien wat ze aan talent in huis hebben. De kenners dichten Isabelle Amé een grote toekomst toe.

Leerlingmentoren

Zijn er buiten Mill-Hillcollege en Theresialyceum nog andere middelbare scholen in de omgeving van Tilburg waar bovenbouwleerlingen mentor zijn van brugklassers? Ik wil dit graag weten voor een verhaal in het Brabants Dagblad.

Tips

Een collega van mij moet een middelbare school kiezen voor een van haar kinderen. Dus struint ze de ene informatieavond na de andere af. Vermoeiend voor haar, maar ze doet wel allerlei tips op voor de onderwijspagina’s van het BD. Een ervan leidt al tot een verhaal voor de krant…
Heeft u ook een tip op onderwijsgebied voor de regio Midden-Brabant? Laat het mij weten via e-mail!

Minder studenten UvT

De Universiteit van Til­burg heeft dit studiejaar minder studenten dan vorig schooljaar. Het aantal daalde met 5 procent, tot 12.952 studenten. Dat komt zowel door een daling van het aantal eerstejaars bache­lorstudenten als door het ver­sneld afstuderen van masterstu­denten. Daartegenover staat een stijging van het aantal masterstu­denten. Dat heeft de UvT gisteren bekend gemaakt. Een nieuwsbericht hierover staat in het Brabants Dagblad, editie Tilburg, van donderdag 28 februari. Die kale cijfers zijn zeker een achtergrondverhaal waard; een verzoek hiertoe is ingediend bij de UvT. Dus: wordt vervolgd.
Die bijna 13.000 studenten lijkt heel wat - het is in ieder geval groter dan het aantal inwoners van een flink aantal dorpen in de omgeving van Tilburg - toch is de UvT een van de kleinere universiteiten van Nederland. Ter vergelijking: de universiteit van Nijmegen had er in 2011 om precies te zijn 19.103, de Rijksuniversiteit van Groningen zo’n 28.000 en de Universiteit van Amsterdam 32.165. Overigens werkt de UvT met een jaarbudget van zo’n 200 miljoen euro en dat is een bedrag waarvan alle dorpen in de omgeving van Tilburg alleen maar kunnen dromen...

Onderwijspagina's

Twee pagina’s met nieuws en achtergronden uit de wereld van het onderwijs in de regio Tilburg verschijnen voortaan tweewekelijks in het Brabants Dagblad. De eerste pagina’s verschijnen op woensdag 27 februari. Met een groot verhaal over de muzische en topsport afdeling van het Koning Willem II College in Tilburg. Daarin komen docenten en leerlingen aan het woord en ook oud-leerling Diederick Hagemeijer, ijshockeyer van Tilburg Trappers.

Koning Willem II College

Ik moet erkennen dat ik vanmiddag aardig in verwarring was in het Koning Willem II College in Tilburg. Vanwege de nieuwbouw. Nieuw hoofdgebouw, nieuw bijgebouw, andere entree. Maar gelukkig staat de oudbouw nog achter de nieuwe blokkendozen. Met de oude lokalen, de bekende fotogalerij met oude glorie (foto's van de rectoren), de plaquette van Van Gogh in de trappenhal, de oude aula met podium, het borstbeeld van Willem II uit de tijd van de rijksscholengemeenschap aan de Ringbaan Oost. Ook het kunstwerk voor het gebouw aan de Tatraweg is nog prominent present. Vroeger vonden we dat maar een bonk roest, vandaag leerde ik dat het een toegangspoort is, tot kennis of het echte leven, al naar gelang je de school in of uit gaat... > Lees meer...

Dag kleine school

Is er nog toekomst voor kleine scholen? Als ik de Onderwijsraad mag geloven, niet echt. De raad heeft vandaag een advies aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs overhandigd waarin wordt gepleit om alle scholen met minder dan honderd leerlingen op te doeken. Nu ligt de wettelijke ondergrens nog op 23 leerlingen. De raad zelf heeft het over een ingrijpende maatregel en stelt een overgangsfase tot 2019 voor. Woordvoerster Cindy Rouwhorst van de Onderwijsraad gaf via de telefoon een uitgebreide en hout snijdende toelichting op het standpunt van de raad. Het gaat de raad om zaken als kwaliteit, de juiste sociale omgeving voor kinderen en professionaliteit van het schoolteam. En ook wel om geld en rendement. Toch zal het in de discussie die nu ongetwijfeld gevoerd gaat worden niet alleen om zakelijke argumenten gaan, maar ook om emoties. Welk plaats wil nu zijn eigen school verliezen, ook al is het een kleine school? Of liever: zeker als het een kleine school is. Verder lijkt het mij in deze tijd van economisch malheur en zware ingrepen in de begroting van het Rijk een wezenlijk gevaar dat het advies van de Onderwijsraad wordt gezien als een mogelijkheid om fiks te snijden in het onderwijsbudget van de overheid.
Mijn collega’s Erik van Hest en Jasper Harthoorn hebben vandaag reacties gevraagd bij teamleden van kleine en als het aan de Onderwijsraad ligt bedreigde scholen in de regio van het Brabants Dagblad, editie Tilburg.

Klik hier voor het hele advies.

Cobbenhagenmavo

Het is crisis in de bouw, dat mag voor niemand nog nieuws zijn. Het team van de Cobbenhagenmavo in Tilburg werd woensdag 13 februari hardhandig met de neus op dit feit gedrukt. De aannemer van de nieuwbouw van de school, de BVR Groep uit Roosendaal, heeft surseance van betaling gekregen van de rechtbank. Een bewindvoerder is aangesteld om te redden wat er te redden valt. En dat terwijl pas vorige week het feestelijke startsein is gegeven voor de nieuwbouw aan de Gershwinstraat in Tilburg. Schooldirecteur Ad Poulisse van 2College voelt zich dan ook overvallen door de feiten, zo zegt hij in het Brabants Dagblad van donderdag 14 februari.
En nu maar afwachten hoe het verder gaat voor de school.

Talenten

Naar mijn gevoel hebben de leerlingen met de spreekwoordelijke rugzakjes jarenlang bovenmatig aandacht gekregen in het onderwijs. Maar er is een duidelijke kentering gaande. Uitblinken mag schijnbaar weer. Het ongenoegen over de zesjescultuur wordt al jarenlang geventileerd, maar nu krijgen talenten ook daadwerkelijk meer ruimte. En applaus. Scholen willen weer excelleren. In mijn eerste week als onderwijsredacteur van het Brabants Dagblad (editie Tilburg) ben ik onder meer bezig geweest met een bericht over de enige officiële excellente school in ons verspreidingsgebied, het Beatrix College in Tilburg. En ook heb ik een nieuwsverhaaltje geschreven over het Koning Willem II College in Tilburg dat meer de wetenschappelijke kant opgaat om zo vwo-leerlingen beter voor te bereiden op de universiteit. De school heeft een charter van de WON-akademie ondertekend. 2College Durendael ging in deze regio het Willem II voor in deze samenwerking. „Het is mooi om te zien dat talentvolle leerlingen die zich verveelden op de basisschool zich bij ons helemaal ontpoppen”, zegt een coördinator van Durendael in Oisterwijk. Dit laatste bericht is te lezen in het Brabants Dagblad van donderdag 14 februari, editie Tilburg.
Ik vermoed dat de komende jaren nog veel initiatieven ontplooid worden in het onderwijs voor de beter presenterende leerlingen. Het lijkt mij dat die groep, naast de grote middenmoot en de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, wel toe was aan extra aanbod.