JOHAN VAN GRINSVEN

Californië

California Dreaming

Een stukje uit het verhaal dat collega Gerrit van den Hoven schreef over Designing Freedom:

’Van skateboards tot de zelfrijdende auto, 'made in California' staat voor ontwerpers die vrijheid en rebellie altijd hoog in het vaandel hebben gehad. Want de pioniers van de computer zagen vooral de mogelijkheden tot zelfontplooiing. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, om te zeggen wat je denkt. De expositie is ook rond die thema's opgezet. Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de computer speelde de technologie van de militaire industrie die allengs complexer werd. De eerste chips doken op in kruisraketten. Decennia later werd de techniek aangewend in de computers. Vrijdenkers en hippies als Steve Jobs gaan er mee aan de slag en vonden nieuwe wegen om zich met elkaar te verbinden . In garages ontstonden de eerste firma's die later uitgroeiden tot reuzen als Google en Apple.’

De expositie over de vrijgevochten ontwerpers die vanaf de jaren zestig aan de Amerikaanse westkust werkten is te zien tot en met 17 juni.


designingfreedom