JOHAN VAN GRINSVEN

Ik tweet wel

Weer eens een weekenddienst gedraaid. Zo’n dienst verloopt tegenwoordig heel anders dan ik altijd gewend ben geweest. Voorheen: een of meer verhalen maken en de bijdragen van correspondenten en medewerkers begeleiden en redigeren, pagina’s aan het einde van de dienst afwerken en klaar. Nu: voortdurend achter de van bedrijfswege verstrekte laptop zitten om e-mails, Twitter en allerhande andere digitale communicatiekanalen in de gaten te houden. Om de eigen website actueel te houden. Digitaal geeft de toon aan. Soms iets te veel. Een woordvoerster van de politie gaf aan mij niet telefonisch op de hoogte te willen houden van nieuwe ontwikkelingen in een bepaalde kwestie. ’Ik tweet wel, zei ze’. Terwijl een fotograaf en ik - als enigen van onze beroepsgroep - al geruime tijd stonden de koukleumen ergens bij een waterplas in Tilburg-Noord en vroegen om door haar op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen. Ik tweet wel. Zie dan je exclusiviteit maar eens te behouden.

Kranten veel te vroeg afgeschreven

De laatste weken heb ik een paar stevige interviews kunnen doen. Stevig in deze zin: lange gesprekken en behoorlijk wat regels ter beschikking in de kolommen van het Brabants Dagblad. De reacties van de geïnterviewden waren, na publicatie, voor een deel gelijk: ’Wat heb ik veel reacties gehad’. En: ’Ik wist niet dat een artikel in de krant zo’n weerklank zou hebben’. Zulke reacties hoor ik de laatste jaren steeds vaker. Het lijkt alsof veel mensen zo gericht zijn op andere media - sociale media vooral - dat ze het oude medium krant schromelijk onderschatten. Hoe onterecht dat is bewijzen vele journalisten iedere dag weer.

Ontslagen Wegener

Een persbericht van Tilburg University meldde afgelopen week met enige trots dat er negentig banen voor onderzoekers en docenten bijkomen op de Tilburgse campus. Pas in regel 21 van datzelfde persbericht maakte het college van bestuur bekend dat vanwege de herschikking van geld ook 58 volledige banen verloren gaan. Een BD-collega noemde het op die wijze verpakken van het slechte nieuws een staaltje van framing. Maar ja, dan zijn we een paar dagen later als krantenbedrijf zelf nieuws, ook in de eigen kranten. En wat zien we dan: in een verhaal over de plannen en ambities van de beoogde nieuwe eigenaar van Wegener wordt pas in regel 78 vermeld dat vierhonderd banen verloren gaan. Framing grijpt blijkbaar om zich heen…

image

Vergeten vergeten poolheld

De geschiedenis her­haalt zich. Lang was oud-Tilbur­ger Sjef van Dongen vergeten in de stad waar hij zijn jeugd door­bracht. Terwijl hij toch een heuse heldenstatus had, omdat hij in 1928 in het onherbergzame Spits­bergen (‘de witte hel’) een koene poging deed om enkele gestrande Italiaanse poolreizigers van een wisse dood te redden. Van Don­gen was wereldnieuws.
De Eindhovense filmmaker Frans Mouws herontdekte het verhaal van Sjef van Dongen (1906-1973, zijn ouders kwamen uit Waal­wijk) en werkte twee jaar aan een lange documentaire over de oud-Tilburger, later een verzets­held, burgemeester en Twee­de-Kamerlid. Die productie is af en wordt in het hele land ver­toond. Behalve in Tilburg. Daar kan Mouws geen vertoner vin­den. Een contact met Cinecitta liep spaak. Mouws: „Normaal krijg ik geld voor een vertoning, daar moet ik betalen”. Dat is in­derdaad de gebruikelijke gang van zaken als iemand de zaal af­huurt, maar met Cinecitta valt te praten over een andere construc­tie, aldus een woordvoerster.
Mouws wil in ieder geval de film kosteloos ter beschikking stellen aan eenieder die de documentai­re wil draaien. Hij heeft ook een bioscoopversie laten maken.

Dit bericht in Brabants Dagblad leverde Mouws meerdere reacties op, onder meer van Heemkundekring Tilborch. Mouws heeft nu - 12 december - goede hoop dat de documentaire toch in Tilburg te zien zal zijn.

ANWB kent geen coulance

Ik heb niet goed opgelet; ik geef het grif toe. Ik wilde het lidmaatschap van de ANWB (dat tot 1 januari loopt) opzeggen. Normaal kun je een lidmaatschap opzeggen tot uiterlijk een maand voor het verstrijken ervan. Maar niet bij de ANWB, daar dient de verbintenis voor 15 november te worden opgezegd. Een vereniging mag namelijk andere regels hanteren dan ’normaal’ is. Ik was dus twee weken te laat. Dikke pech. Een beroep op enige coulance, na 32 (!) lidmaatschapsjaren mocht niet baten.
De ANWB is de laatste jaren zijn dienstverlening in mootjes aan het knippen. De basisdienstverlening is uitgekleed en voor elk extraatje moet ook extra betaald worden. Het lidmaatschapsgeld is zo langzaam maar zeker steeds verder opgelopen. Een ’compleet’ pakket kost inmiddels 199 euro per jaar. Maar wat ik echt ergerlijk vind is dat mijn eega en dochter als ze in mijn auto rijden en pech krijgen niet op hulp van de ANWB hoeven te rekenen. Ze dienen namelijk zelf lid te zijn. Zo begint die hele ANWB naar een zweem van geldklopperij te ruiken…
Overigens een goede tip voor degenen die hun lidmaatschap van de ANWB op willen zeggen: wie dat per telefoon doet en in het ingeblikte menu kiest voor optie #2 (opzeggen abonnement) wordt heel lang in de wacht gehouden. Ik had na twintig minuten nog geen levend mens aan de lijn. Nadat ik koos voor optie #3 (aanmelden nieuw lid), werd ik binnen een minuut te woord gestaan.... Het kan natuurlijk toeval zijn.
En dat is het leed dat dagelijks leven heet….

Monarh en meer

En alweer een nieuw restaurant in Tilburg: Monarh, in het voormalige missiehuis van De Rooi Harten aan de Bredaseweg. De nieuwe eetzaak zit aan de bovenkant van de markt, vertelde de uitbater aan mijn collega Bas Vermeer. Monarh was de aanleiding om voor het Brabants Dagblad een verhaal te maken over het toegenomen aantal restaurants in Tilburg. Een heuse inhaalslag (meer en diverser) op culinair gebied, menen de deskundigen. Dit verhaal staat zaterdag 28 november prominent in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad. Dat één Tilburgse onderneming belangen heeft in negentien horecazaken in de stad was voor mij ook nieuw…
En voor wie het aanbod in Tilburg nog niet gevarieerd genoeg is: er wordt gezocht naar een geschikte lokatie voor een Iraans restaurant. Smakelijk lezen!

200 vellen over poep en pies

De Tilburgse schrijver Ed Schilders is gespecialiseerd in obscure onderwerpen, volgens mij al zijn hele leven lang. Zo schreef hij al eens over de voorhuid van Jezus. Zijn nieuwste boek, vandaag uitgekomen, is een bonte collectie anekdotes, wetenswaardigheden, liedjes en gedichten over poep, pies en winderigheid. Het boek heet 'Ik kan het niet langer houden’ en telt 200 pagina’s, die grotendeels over Tilburg gaan. Schilders - grote man achter de gevarieerde culturele website Cubra - schrijft onder meer over de Kruikenzeiker, beerputten, paardenpoep, riolering, het woordenboek van de onderkant, de wereld van het kind en dieren en hun uitwerpselen. Alles door Schilders in de afgelopen decennia verzameld 'uit luimige doch smaakvolle bronnen'. Zo leert de lezer dat het woord 'menschenwater' vroeger werd gebruikt om urine aan te duiden en dat 'privaatstoffen' voor poep en pies stonden. En dat de huidige Hoogtestraat vroeger niet voor niets Poepesteeg werd genoemd.
Het boek kost 15 euro en is deel 9 in de reeks In Tilburg van Gianotten Printed Media. Die uitgever heeft deze aardige serie in amper een jaar opgebouwd.

Geheime gesprekken

De afgelopen twee weken heb ik twee geheime gesprekken gevoerd. Om heel andere redenen, of toch ook weer niet. Het eerste was met de nieuwe stadsprins van Kruikenstad (Tilburg). Op de avond dat hij werd gepresenteerd (11-11) was er geen ruimte voor dat gesprek, dus werd het enkele dagen eerder gearrangeerd. Het tweede interview onder embargo was met rector magnificus Philip Eijlander van de Universiteit van Tilburg. Die kon ik twee dagen spreken voordat hij zijn vervroegde aftreden bekend zou maken. In beide gevallen zou er meteen na de bekendmaking van het nieuws geen ruimte voor een serieus gesprek zijn. Dus ging het Brabants Dagblad in dat embargo mee. Hoewel het nooit went: als journalist interessant nieuws vernemen en dat met eigen instemming niet wereldkundig maken. Maar door er mee in te stemmen kon BD in de krant wel een beter verhaal brengen. En via BD.nl werd het nieuws toch gebracht op het moment dat het embargo verviel.
Er zijn heel wat organisaties en personen die menen dat ze een embargo eenzijdig op kunnen leggen. Dat is niet zo: een embargo hoort een tweezijdige afspraak te zijn. En media gaan er zeker niet klakkeloos in mee. Maar af en toe wel, soms zelfs twee keer in twee weken…

Voortgezet speciaal onderwijs

Allemaal meedoen, zelf de kost verdienen, dat wil de overheid. Ook de kinderen uit het voortgezet onderwijs, kinderen met een handicap, stoornis of verstandelijke beperking. Konden die tot voor kort nog naar de sociale werkvoorzieningen of dagbesteding (werken met een zogeheten Wajong-uitkering), vanwege de nieuwe Participatiewet moeten zij ook een plekje op de gewone arbeidsmarkt veroveren. Betaald werk doen dus.
Dit streven leidt tot grote scepsis in het voortgezet speciaal onderwijs. Zeker omdat het nog altijd niet concreet is hoe deze jongeren aan het werk geholpen kunnen worden, wie de begeleiding op welke wijze gaat doen en welke gelden daarvoor beschikbaar zijn. Terwijl de wet op 1 januari van komend jaar ingaat.
In deze materie ben ik gedoken voor een twee pagina’s groot achtergrondartikel in het Brabants Dagblad. negen mensen gesproken, vier dikke rapporten gelezen, allerlei telefoontjes gepleegd en documentatie op internet achterhaald. Conclusie: velen verkeren tussen hoop en vrees over deze nieuwe koers van de overheid. Maar niet iedereen wacht de ontwikkelingen met gepast wantrouwen af. Lees gerust mijn verhaal in de krant van vandaag….
Een opmerking terzijde: in het onderwijs zijn vele gemotiveerde en betrokken mensen actief, in het voortgezet speciaal onderwijs lijkt de passie nog groter. Wat een plezier is om mee te maken…

Herdenking 70 jaar bevrijd

image
Mooie eerste klus na de vakantie: de straatparade van Keep Them Rolling in Oisterwijk en Tilburg verslaan. Antieke militaire voertuigen trekken altijd veel bekijks en dat was dit keer niet anders. Veel volk, veel enthousiasme en veel herinneringen die spontaan gedeeld worden. > Lees meer...

In de krant staan is best bijzonder

image

Hard labeur

Gestaag vordert de arbeid aan de nieuwe uitgave van Uitgeverij Baard & Kale, de leukste uitgeverij in De Langstraat. De grote lijnen zijn inmiddels uitgezet door ons (’ons’ is inmiddels: Chantal Berber, Luuk Aarts, Sjaak Koolen en Johan van Grinsven). De komende maanden werken wij hard aan de inhoud.

Bakkerij Van Gastel sluit


Een interview met Rina en Toon van Gastel staat ook vandaag in de krant.

Zweverig college

image
En u dacht dat het onderwijs niet vernieuwend is...

Bill Bryson

Bill Bryson, een van mijn favoriete schrijvers, heeft een nieuw boek uitgebracht: De zomer van 1927. Ooit gaat de begenadigde schrijver zich verliezen in de vele zijpaden die hij in zijn boeken meer en meer kiest. Maar ik hoop dat hij dat moment ook in dit boek heeft uitgesteld.

'Universiteit' in Den Bosch

Als een groot gemis werd het door chauvinisten in Den Bosch gevoeld: geen eigen universiteit en die donderse steden Tilburg en Eindhoven wel. Hebben degenen die Den Bosch als navel van de wereld beschouwen toch een beetje hun zin gekregen: de Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven gaan samen een ’dependance’ beginnen in Den Bosch. In die internationale opleiding draait alles om het zeer hedendaagse fenomeen data science.
Op de voorpagina van de krant.

Achttien straatinterviews

Het is best een klus om in één middag achttien straatinterviews af te werken (inclusief foto’s, die alleen al voor een hele administratie zorgen), ook al hoeven die slechts elf regels tekst op te leveren. Met de hulp van medewerkster Karlijn Houterman is dat toch gelukt. Nou ja straatinterviews, bij vier mensen zijn we thuis of in kantoor op bezoek geweest.

Zonnehof geopend

Het is gewoon toeval dat ik een paar verhalen heb gemaakt in en over zorgcentra. Met enkele collega’s heb ik eerst drie dagen in Het Laar in Tilburg gewerkt en deze week stond de opening van het nieuwe Zonnehof op de rol. Omdat ik een verhaal heb gemaakt tijdens de bouw van het Tilburgse woonzorgcentrum, was het logisch dat ik nu weer ging kijken hoe planning en werkelijkheid zich daar verhouden. Heel goed, zo bleek.

De rafelrand van Tilburg

BD-collega Joke Knoop maakt een fijne zomerserie over de Koningshoeven, de rafelrand van Tilburg. Ze spreekt met veel bewoners van die straat in de zoom van de stad. De reeks roept veel reacties op. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een e-magazine van haar verhalen en die reacties komt.

BD op locatie in Het Laar (2)

Drie dagen werken op locatie in Servicecentrum Het Laar in Tilburg was journalistiek zeer de moeite waard. Een klein team van de Tilburgse redactie van het Brabants Dagblad heeft er enkele mooie verhalen kunnen maken. Daarnaast hebben we met veel bewoners en medewerkers gesproken over de krant en dagelijks ongeveer honderd gratis kranten uitgedeeld.
> Lees meer...

BD op locatie in Het Laar

edge
De redactie van het Brabants Dagblad in Tilburg bivakkeert deze week drie dagen in servicecentrum Het Laar aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg. Anita de Haas, Joke Knoop, Joost Goutziers, Bart Gotink en ik maken er verhalen voor de krant en bijdragen voor internet. We belichten het zorgcentrum van binnenuit. > Lees meer...

Een persoonlijke noot

Een tweede persoonlijke bijdrage over de wateroverlast in Tilburg-Noord staat vandaag in het Brabants Dagblad. Of liever: over de nasleep ervan. ’En steeds maar weer vegen, stoffen, soppen, poetsen en stofzuigen’.

Alles voor de baas

Alles voor de baas! Terwijl mijn woning maandag onder water kwam te staan en ik moest hozen, kon ik tussen de bedrijven door via Twitter en BD.nl toch verslag blijven doen. Participerende journalistiek, maar gezien de ellende van een bak water in huis, had dat voor mij in dit geval niet echt gehoeven.
image
Zo zag onze straat er maandag 28 juli uit. Helaas was het water ook in mijn woning gelopen.

MH17: de dood tussen de zonnebloemen

In alle opzichten een gedenkwaardige week, met beklijvende werkzaamheden. Zoals het interviewen van Caecilia van Peski, OVSE-waarnemer in Oekraïne.

caeciliavanpeski
Foto: Kuido Merits> Lees meer...

Markant pand

De havo-afdeling van het Sint Odulphuslyceum in Tilburg heeft vanaf komend schooljaar de beschikking over een eigen pand: Noordhoekring 182. Al even fraai van architectuur als het hoofdgebouw op nummer 99 in de straat. Het gebouw (voorheen: politiebureau, Tehatex en Hogere Textielschool) is van binnen flink aangepakt en aangepast aan de eisen die in deze tijd aan een school worden gesteld. Omdat de havo van het Odulphus met een nieuw concept is gestart, zijn de eisen daar op afgestemd.
Blikvanger in het pand is een nieuw groot raam in de zijgevel aan de kant van de Korte Schijfstraat. Het levert vanuit de school een tableau vivant op de stad op. Werkelijk prachtig deze vondst van architect Ton Vissers van Architectenburo 37B in Heeze.

Ook gij Brutus?

Jazeker, ook ik heb mijn bijdrage geleverd aan de tsunami aan publicaties over het fenomeen Roy Donders, huispakkenmagnaat uit Tilburg. Niet voor het eerst trouwens: al eerder schreef ik over de verhuizing van zijn winkel Rojami naar het Pater van den Elsenplein in Tilburg-Zuid (’Roy als reddende engel’. Glitterkoning Roy Donders praat inmiddels niet meer met het Brabants Dagblad; hij wordt afgeschermd door zijn management en zijn intimi. Acht, als hij zelf al iets zegt dan is het dat hij niks mag zeggen van RTL. Ook daarvoor geldt: Ook gij Brutus?

Lauran en de Ker-miss

Verplichte kost voor kermisliefhebbers. Dat is het zesde boek van mijn Brabants Dagblad-collega Lauran Wijffels: ’Ker-miss en vijftig andere kermiscolumns van Lauran Wijffels. De columns verschenen eerder in het Brabants Dagblad, in de afgelopen 35 jaar, maar zijn nu voor het eerst samengebracht, aangevuld met foto’s van het Tilburgse persbureau Van Eijndhoven.
Er zijn maar weinig andere kermiskenners in Nederland die zo toegankelijk en professioneel kunnen schrijven over dit volksfeest, zo bewijst Lauran wederom.
Het mooi gebonden boek van 108 pagina’s wordt zaterdag 19 juli tijdens de Tilburgse kermis gepresenteerd door de uitgever, Stichting Kermis-Cultuur. Alle baten gaan ook naar deze stichting. De prijs: 12,50 euro.
image> Lees meer...

Wereldtop

Peter Stigter uit Tilburg is uitgegroeid tot een van de bekendste catwalkfotografen ter wereld. Ik ken en volg hem al vanaf het begin van zijn loopbaan, toen hij ook voor het Brabants Dagblad werkte. Sindsdien heeft hij zijn werk naar een bijzonder hoog niveau getild, wat ook moet als je werkt voor opdrachtgevers als Los Angeles Times, Wall Street Journal, Toronto Star, Fashion Magazine, Vogue, Elle, Glamour, de Volkskrant en grote modemerken als Calvin Klein, Tommy Hilfiger en G-Star. Om er maar een paar te noemen.
image> Lees meer...

Cito-score

RTL Nieuws heeft de Cito-score van Nederlandse basisscholen op een rijtje gezet en er een rangorde aan gegeven. Voor het Brabants Dagblad heb ik de resultaten voor de regio Tilburg - ruim honderd scholen - bekeken. Conclusie: ze hebben het niet slecht gedaan. Veel scholen zitten boven het landelijk gemiddelde: een 7. De uitersten zijn 5,6 (Westerkim in Dongen) en 8,2 (Armhoefse Akker, Tilburg). Beide schooldirecteuren relativeren het belang van dit soort ranglijstjes. En terecht: want wat zegt de Cito-score over sociale vaardigheden, (zelf)reflectie, creativiteit, vermogen tot samenwerken, et cetera, et cetera. Toch allemaal vaardigheden waar de kinderen in het vervolg van hun schoolloopbaan niet buiten kunnen. Meten is niet altijd weten.

Tilburg en WO I

Grenzeloos Tilburg heet een veelzijdig project dat tussen 1 augustus en eind november dit jaar plaats heeft in Tilburg. Allerlei organisaties ’herdenken’ zo de turbulente jaren 1914-1918 in Tilburg. Organisatoren zijn onder anderen Petra Robben en Ronald Peeters van Stadsmuseum Tilburg, het leukste museum zonder eigen huisvesting in Tilburg. Op de rol staan onder meer de publicatie van een boek, lezingen, een fietsweekeinde en veel meer. Het programma is hier te vinden.
Deze week verschijnt een artikel over het programma Grenzeloos Tilburg in het Brabants Dagblad (zie hieronder), als vervolg op een eerder verhaal over dit initiatief. Dat eerste artikel stond enkele maanden geleden in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad.

Carin kookt

Carin Zandbergen is in het dagelijks leven rector van het Mill-Hillcollege in Goirle. Aan die baan heeft ze ongetwijfeld haar handen vol. Toch heeft de Tilburgse nog tijd over voor hobby’s, waarvan koken er een is. Sinds 1988 kookt ze tijdens elk groot voetbaltoernooi waaraan het Nederlands elftal meedoet op de speeldag van Oranje een gerecht uit het land van de tegenstander. Ze vertelt er uiterst smakelijk over in de krant van vandaag. Een voorproefje staat op de website van het Brabants Dagblad.

image

Laatste onderwijspagina's voor de zomer

De laatste onderwijspagina’s voor de zomervakantie staan vandaag in het Brabants Dagblad. Na de zomer gaan we gewoon verder...

24liveblog

image
De afgelopen drie weken heb ik gewerkt met 24liveblog, voor BD blokt door, de examenrubriek van het Brabants Dagblad. Die rubriek stond dagelijks in de krant, maar kende ook een digitale variant op de website BD.nl. Cross-mediaal heet die werkwijze tegenwoordig in medialand. 24liveblog - een gratis liveblog - is door de digitechneuten van het Brabants Dagblad ingebouwd in een speciale webpagina over de examens in het voortgezet onderwijs. Het is een gebruiksvriendelijk programma dat volgens mij door iedereen met een beetje ervaring met een computer gebruikt kan worden.
Over BD blokt door: om de examenkoorts te peilen, ben ik twee weken vrijgemaakt van andere diensten. Ik ben iedere dag op pad geweest en heb nagenoeg alle scholen in de regio Tilburg bezocht en gesproken met veel leerlingen, directeuren, docenten en examensecretarissen. Via veel verschillende verhalen heb ik geprobeerd gevarieerd verslag te doen - in woord en beeld en vaak op lokatie - van de examenperiode. Op de website BD.nl leverde dat 1.893 unieke bezoekers op en 4.417 bekeken pagina’s. Toch merkte ik tijdens mijn toernee dat vooral de dagelijkse examenrubriek in de krant bekend was.
Een journalist die via sociale media (in dit geval Twitter), website, een liveblog en de krant verslag doet, het is ongetwijfeld de toekomst van mijn vak.

BD Blokt Door 2

Nummer twee, nog een stuk of tien te gaan...

BD Blokt Door

Mijn eerste examenrubriek staat vandaag in de krant. Mijn examenblog is al een paar dagen geleden begonnen. Vanaf 12 mei peil ik twee weken lang de examenkoorts in Tilburg en omgeving.
image

OLV ter Nood

Het was een groot gebrek in mijn kennis. Elke Tilburger hoort namelijk de historie te kennen van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapelhof, hartje stad. Natuurlijk was ik er in de loop van de jaren enkele keren binnen geweest, zonder echt iets te weten over het gebouwtje. Dankzij een artikel dat ik voor het Brabants Dagblad heb geschreven over het gouden jubileum van de kapel is die leemte in mijn kennis opgevuld.
Het is een zogeheten ex voto kapel: een ingeloste belofte gedaan in tijden van nood, de bombardementen in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Tilburg. Die belofte werd gestand gedaan, eerst met een tijdelijke kapel aan de Zomerstraat in Tilburg. Pas in 1964 werd de echte Mariakapel gebouwd. Op 7 juni wijdde bisschop Bekkers het godshuis in. Het geld - 137.000 gulden - voor de verwezenlijking was door de Tilburgse bevolking bijeen gebracht. Met dubbeltjes, kwartjes en gulden. En gouden sieraden. > Lees meer...

Examenkoorts

Na het peilen van de verkiezingskoorts in maart, ga ik in mei de eindexamenkoorts peilen. Ik wil in ieder geval diverse scholen bezoeken en met leerlingen praten, maar hoop ook mooie verhalen op te tekenen van onder anderen ouders, docenten en schooldirecties. Ik hoor graag gewone en bijzondere verhalen die met de eindexamens te maken hebben. Ik doe verslag in het Brabants Dagblad, via de website BD.nl en via Twitter (@johanvgrinsven). Tips en ideeën zijn van harte welkom. E-mail: j.vgrinsven@bd.nl. Telefoon: 013-5375380.

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder. Het oude ideaal lijkt ver weg, zeker als we Geert Wilders horen prediken. 2College Durendael in Oisterwijk zorgde deze week voor een tegengeluid; heel wat minder luidruchtig dan de PVV’er pleegt te opereren.uitwisselingdurendael> Lees meer...

Ambtenaren als redders lokale media

’Janette Luichies, redactiechef van De Gooi- en Eemlander, heeft de burgemeesters van Hilversum en Laren gevraagd al hun ambtenaren een abonnement op de krant te geven.’ Lees hier het hele bericht op de website van Villamedia. Even doorredeneren: als alle gemeente- en provincieambtenaren in Nederland een abonnement op een regionale krant krijgen, is die hele sector gered. En vooruit: alle rijksambtenaren een abonnement op een landelijke krant, zijn ze daar ook uit de sores.

KESSELS

Het oudste voorwerp in het nieuwe museum KESSELS - Muziek Instrumenten Tilburg komt niet uit de collectie Kessels. Het is een messing tamboer waarop naar het schijnt getrommeld is tijdens de Slag bij Waterloo in 1815. Een kogelinslag in de tamboer zou een stille getuige kunnen zijn van de strijd. kessels2> Lees meer...

Sterrenklas

Twee verschillende verhalen op de extra onderwijspagina’s van vandaag in het Brabants Dagblad. En toch draaien ze om hetzelfde: talentontwikkeling. In De Rooi Pannen in Tilburg kunnen vmbo-leerlingen met een talent voor tekenen en schilderen dat verder ontwikkelen in de Sterrenklas. In het Odulphuslyceum, ook in Tilburg, kunnen vwo-leerlingen met een wiskundeknobbel kiezen voor het Econasiumprogramma.

Achtergronden

In de papieren krant brengt het Brabants Dagblad sinds enkele maanden veel meer achtergrondverhalen dan voorheen. Andere (digitale) media, zoals website bd.nl en app, zijn er vooral voor het kortebaanwerk. In die achtergrondverhalen gaat doorgaans veel werk zitten.> Lees meer...

Mike Massé & Jeff Hall

Echt, er moet eindelijk eens een serieuze journalist afreizen naar Salt Lake City in de Verenigde Staten om daar Mike Massé te interviewen. Overdag advocaat. En een paar keer per maand in de avonduren te vinden in een eettent die de Pie Pizzeria heet. Daar zingt en speelt hij tegen een knullig decor de sterren van de hemel, covers van bands en artiesten als U2, Grateful Dead, Coldplay, Radiohead, Simon & Garfunkel, The Rolling Stones, Toto, Neil Young, James Taylor en vele anderen. Massé treedt daar meestal op met Jeff Hall, die hij al kent van college. Ook Jeff Hall is jurist trouwens. Het duo heeft zo’n tachtig video’s op een eigen YouTube-kanaal gezet en die zijn inmiddels zo’n twintig miljoen keer bekeken. Met Toto’s Africa als uitschieter: 3.268.943 keer bekeken... De loftuitingen buitelen daar - op YouTube - en op sociale media over elkaar heen. Een schril contrast met de lauwe reacties in de pizzeria, maar dat terzijde. Massé is het hype-stadium inmiddels al ruim gepasseerd, maar blijft rustig werken en optreden in Salt Lake City. Er schijnt enig drama in het leven van de man te zijn (ziek kind?). Dus waar blijft dat verhaal? En wie haalt die man eens naar Nederland?


Media in het nieuws

Veel nieuws uit mijn eigen branche deze week. Een kleine greep uit die volle grabbelton.
De jongste periodieke HOI-cijfers laten bij de meeste dagbladen een neergang van het aantal abonnees op de papieren kranten zien. Digitale abonnementen zijn juist meer in trek.
De online variant van vakblad Villamedia Magazine bericht dat Wegener, waartoe het Brabants Dagblad behoort, wil verjongen.
De Raad voor Cultuur adviseert om de publieke omroep weer eens te reorganiseren.
NRC Media gaat in de verkoop. Opnieuw.
Nee, saai is het nooit in medialand.
Maar er is ook goed nieuws. Onder de kop ’Social is de rage, maar traditionele media heersen nog’ worden de resultaten van een Amerikaans onderzoek over het gebruik van media toegelicht.

De redactie

Nieuwsgierig naar hoe een redactie er tegenwoordig uitziet? Nou vooruit, hierbij een inkijkje. De redactie van het Brabants Dagblad in vergadering bijeen in de De Gruyter Fabriek in Den Bosch. Industrieel erfgoed. De Gruyter dan.image

Brugklassers 2014-2015

Nu de verkiezingskoorts weer geweken is, is er weer ruimte voor andere verhalen in de krant. Bijvoorbeeld over de aanmeldingen voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg en directe omgeving. De vijftien middelbare scholen hebben samen minder aanmeldingen gekregen voor het schooljaar 2014-2015, terwijl daar niet direct een demografische verklaring voor lijkt te zijn.

Kijkcijferjournalistiek

Nu kranten op steeds meer digitale platforms zijn vertegenwoordigd, komen ook meer gegevens beschikbaar over het klik- en dus leesgedrag van de lezers. In de Volkskrant vandaag, van zaterdag 22 maart, staat over dat onderwerp een interessant artikel. En wordt een mooi nieuw woord gepresenteerd: kijkcijferjournalistiek. > Lees meer...

Verkiezingskoorts 6

En zo zag het eerste verslag voor de papieren krant eruit.... BD peilt door.
image

Verkiezingskoorts 5

Een mooie dag was het, op pad voor BD peilt door. Ik heb vandaag veel interessante gesprekken gevoerd, over politiek en heel veel meer. Het is een bijzondere opdracht om op eigen houtje stad en regio te mogen doorkruisen om de verkiezingskoorts te peilen. Vrij, zonder vaste agenda. Mensen reageren enthousiast op dit initiatief van de krant; sommigen hebben de aankondiging ervan in het Brabants Dagblad zien staan. De medewerking is nagenoeg overal optimaal. Ook al sta ik steeds onaangekondigd op de stoep.> Lees meer...

Verkiezingskoorts 4

Onder het motto Brabants Dagblad peilt door ben ik vandaag op pad geweest in de gemeente Loon op Zand, met een zijsprong naar Abdij OLV Koningshoeven. > Lees meer...

Verkiezingskoorts 3

Het was in ieder geval een geanimeerd debat hedenmiddag in Midi in Tilburg. Daar kruisten dertien van de veertien Tilburgse lijsttrekkers de degens, tijdens het Grote Lijsttrekkersdebat van Tilburg Debatstad en Brabants Dagblad. Alleen Hans Smolders van LST had zich afgemeld.
midiserieuzezaak> Lees meer...

Verkiezingskoorts 2

En ik schrok gisteren al op het moment dat ik mezelf op de website van de krant zag staan..... Dertig jaar werk ik bij de krant dit jaar, maar nog nooit stond ik met mijn kop op de voorpagina. Mag ook de laatste keer zijn. En nee, dat is geen valse bescheidenheid.
image

Maar gelukkig sta ik niet alleen.

image

Verkiezingskoorts

Deze week ben ik druk bezig geweest met een uitgebreid verhaal over kinderopvang in Tilburg en omgeving. Tussendoor kwam de vraag of ik volgende week een paar dagen door Tilburg en omgeving wil toeren om over de verkiezingen te berichten. En dan onder meer via onze website en Twitter te berichten over mijn ervaringen. Lijkt mij een leuke ervaring, dus: ja. Maar eerst dat verhaal over de kinderopvang nog schrijven, ook nog enkele mensen interviewen over het Econasium en een dagje vrij. Dus die klus verdween ook meteen weer naar mijn achterhoofd. Daarom verraste het mij om mezelf vanavond ineens te zien figureren op onze website.
Afijn, u bent vanaf nu gewaarschuwd.
Ik ook trouwens.

image

Onderwijspagina

Internationalisering in het Odulphuslyceum en de nieuwbouw van de Cobbenhagenmavo. Twee Tilburgse middelbare scholen staan prominent op de onderwijspagina vandaag.

Geen bingo maar blues

Biljarten of bingoën, daar gaan de senioren van de toekomst niet warm voor lopen. Wel voor de blues. Of  jazz. Rootsmuziek, classic rock of een singer-songwriter mag ook. Maar niet alleen daarom start John Maes een maandelijks cultuurpodium in de Tilburgse wijk Reeshof: Heyhoef-Backstage. Ook om een beetje culturele leven in de brouwerij te brengen van de wijk waar 42.500 mensen wonen. Zodat wijkbewoners eens een keer niet naar het centrum van de stad hoeven voor hun vermaak. En trouwens: zijn initiatief was alleen in oorsprong gericht op hippe senioren, maar is inmiddels breder getrokken. Heyhoef-Backstage is vooral gericht op dertigplussers. Vanaf september elke maand een keer. Te beginnen op 20 september met King Of The World. Inderdaad: een bluesband.
Lees binnenkort meer in het Brabants Dagblad, editie Tilburg.

De Toermalijn verdwijnt

De evangelische basisschool De Toermalijn in Tilburg moet sluiten. Dat is het gevolg van problemen bij de overkoepelende stichting Voor Evangelische Scholen (sVES) in Amsterdam. > Lees meer...

Nieuwe Cobbenhagenmavo

De eerste lessen in het nieuwe gebouw van 2College Cobbenhagenmavo in Tilburg worden dinsdag 11 maart gegeven. De dag ervoor mogen de leerlingen alvast een uurtje komen wennen. Vandaag kreeg ik een rondleiding van vestigingsdirecteur Ronald Verschuren en mavo-teamleider Niek de Cock. De eerste indruk: het pand van RoosRos Architecten is zowel van buiten als van binnen opvallend.> Lees meer...

Loopt kinderopvang leeg?

Een paar duizend kinderen worden minder vaak of helemaal niet meer naar de kinderopvang in Tilburg gestuurd. De neergang is in 2012 ingezet en heeft zware gevolgen. Zo is bij marktleider Kinderstad in Tilburg een fors aantal arbeidsplaatsen verloren gegaan. Voor een achtergrondverhaal in het Brabants Dagblad probeer ik te achterhalen waar de kinderen blijven die niet meer naar de kinderopvang gaan. Het resultaat van die navorsingen moet op 15 maart in de krant te lezen zijn.

Nieuw boek Baard & Kale

Uitgeverij Baard & Kale heeft vandaag haar aandeelhoudersvergadering gehouden. Ze waren er alletwee. Als uitgeverij zonder winstoogmerk konden we prima jaarcijfers presenteren. Allemaal nullen. Na het succes van de columnbundel 'Iemand moet het doen' gaan Baard & Kale dit jaar aan de slag met een nieuw boek. Over Waalwijk en de wingewesten daaromheen en ook een beetje over onszelf. We gaan proberen om het tegen de feestdagen te presenteren. De titel hebben we al. Maar die maken we pas bekend als duidelijk is dat we alles kunnen rondbreien. Over een maand weten we meer.
Aldus blogde mijn goede collega Sjaak Koolen vandaag...

Boekhandel Gianotten

Kranten, tijdschriften, bibliotheken, boekhandels, ze hebben het allemaal moeilijk. En ze lijken alle dezelfde strijd te strijden, tegen ontlezing en digitalisering. Dus is voor een journalist de strijd van Marlous en Ruud Mutsaers om boekhandel Polare Tilburg (voorheen: Selexyz, voor-voorheen: Gianotten) overeind te houden een sympathieke. Misschien schudt de (bijna-)teloorgang van deze voortreffelijke boekenzaak - en al even onderscheidende Polare-winkels in andere steden - mensen wakker. We staan op het punt belangrijk cultuurgoed te verliezen...

Onbekende periode in Tilburgse historie

Een relatief onbekende periode in de historie van Tilburg zijn de oorlogsjaren 1914-1918. Nederland was weliswaar neutraal maar was wel degelijk betrokken bij de Grote Oorlog. Al was het maar vanwege de duizenden vluchtelingen die vanuit België een veilige plek zochten in Tilburg. Voeg daar nog eens twintigduizend soldaten bij die in Tilburg waren ingekwartierd.blogEntryTopper> Lees meer...

En daar sta je dan.... (2)

En daar sta je dan, op een vrijdagmiddag tussen V&D en Hema in de Heuvelstraat in Tilburg. Met een microfoon in de hand, naast cameraman Sander Verhoeven van Persburo Van Eijndhoven (PVE) uit Tilburg. Korte interviews afnemen voor een filmpje dat wordt vertoond tijdens de Lezersavond op 28 januari in Le Midi in Tilburg. > Lees meer...

Ans Buys neemt afscheid

Directeur Ans Buys vertrekt in februari als directeur van de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Ze sluit een lange loopbaan in het onderwijs af. Van leerkracht tot directeur van de grootste lerarenopleiding van Nederland. > Lees meer...

En daar sta je dan....

En daar sta je dan, met z’n allen. Op een dubbele pagina bijeen gebracht. Als promotie van de lezersavond die plaats heeft op dinsdag 28 januari in Le Midi in Tilburg. Vanaf 19.30 uur kunnen lezers kenbaar maken wat ze van de krant vinden. Wij schotelen hen een programma voor met vermaak en informatie. > Lees meer...

In dienst van het goede doel

Marian Eberson uit Tilburg werkte negen jaar achter de schermen van Villa Pardoes in Kaatsheuvel; voor dat goede doel haalde ze miljoenen binnen. Sinds drie jaar is zij actief voor het landelijke Sterrenfonds, dat onder anderen Frans Bauer als ambassadeur heeft. Voor een keer staat ze zelf in het spotlicht, in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad. > Lees meer...

Nieuw fenomeen: springtouwouders

Voorleesouders, overblijfmoeders en luizenouders kennen we al. Sinds kort zijn twee springtouwouders actief bij basisschool De Boemrang in de Reeshof. Het lijkt een ludiek initiatief, maar dan wel een met een serieuze achtergrond. Schooldirecteur Peter de Baar van De Boemerang zag namelijk dat het kinderspel op zijn schoolplein steeds ruwer en wilder werd. Op het agressieve af. „En niet alleen bij de jongens, ook bij de meisjes.”> Lees meer...

Budgetparadijs Wagnerplein

Al sinds 1997 wordt er gepraat over renovatie van het overdekte winkelcentrum Wagnerplein in Tilburg-Noord. Vorig jaar werd de start van die facelift aangekondigd: nog datzelfde jaar. Die deadline is niet gehaald. Ondertussen kwamen er steeds meer budgetwinkels bij in het winkelcentrum. > Lees meer...

Fontys denkt ook anders

Een digitaal magazine kan ook iets anders zijn dan een gedrukt tijdschrift. Dat bewijst Fontys Hogescholen. Die instelling denkt dus niet alleen groter (de eigen slogan), maar ook anders. Klik hier voor de link naar het eerste nummer.
image

Tim Durlinger begint TexTim

Mijn oud-collega Tim Durlinger heeft na een loopbaan van twintig jaar bij het Brabants Dagblad een onverschrokken stap gezet: hij is zijn eigen tekstbureau begonnen. Vandaag gaat hij officieel van start met TexTim. Tim is een van de beste en fijnste collega’s met wie ik ooit gewerkt heb. Een echte vakman.
textim_logo

Eerste verhaal van 2014

Zo, mijn eerste verhaal van 2014 staat in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad. Het gaat over de ’nieuwe’ Heikant in Tilburg-Noord. Ik ben er onlangs twee middagen op bezoek geweest en heb met diverse mensen gesproken. Iets langer geleden was ik in een ander zorgcentrum, Zonnehof-in-aanbouw. Zowel De Heikant als Zonnehof heeft niets meer van de bejaardenhuizen waarin wij voorheen onze ouden-van-dagen wegstopten. Gelukkig maar. Ruimer zijn ze vooral. En ze bieden meer en betere voorzieningen. Veelzeggend: De Heikant heeft een manager hoteldiensten....