JOHAN VAN GRINSVEN

Kermis en vernieuwing

De stelling van de week op de website van het Brabants Dagblad (sectie Tilburg) luidt: ’De Tilburgse kermis vernieuwt te weinig’. Ook al stijgt het aantal stemmers gestaag, de verhouding blijft ongeveer gelijk: driekwart van onze lezers is het met deze stelling eens. Ook binnen de redactie in Tilburg hebben we hier flink over gediscussieerd. Omdat we hem gemerkt dat deze kwestie ook bij anderen leeft, hebben we er een duel van gemaakt. Collega Hans Rube vindt de kermis van dit jaar veel te saai en meent dat Tilburg ernstig vernieuwen moet. Ik mag hem weerwoord geven. Onze bijdragen zijn te lezen in de editie van zaterdag 27 juli.