JOHAN VAN GRINSVEN

Presentatie Venster op Waalwijk

Het boek 'Venster op Waalwijk - Een historische canon in dertig verhalen' is donderdagmiddag 25 november geprestenteerd door burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk. Dat gebeurde tijdens een geanimeerde bijeenkomst voor ongeveer zestig aanwezigen in de bibliotheek van Waalwijk. De burgemeester, die zelf twee van de dertig hoofdstukken geschreven heeft, had voor de aanwezigen een leuke historische quiz in petto bij die presentatie. Daaruit bleek, zelfs in dit selecte gezelschap, dat veel Waalwijkers nog bijgespijkerd kunnen worden als het om hun parate kennis van de lokale geschiedenis gaat. Wat nog maar eens onderstreept dat dit boek als geroepen komt in de gemeente Waalwijk.... De verkoop van het boek is dezelfde dag begonnen. De eerste reacties - tijdens de presentatie in de bieb en in de Waalwijkse boekhandel The Read Shop - zijn uiterst positief. Wat mij als een van de schrijvers en mede-eindredacteur van het boek uiteraard veel plezier doet. Het boek verdient een groot publiek, wat voor een verkoopprijs van 10 euro in deze feestmaand toch mogelijk moet zijn.
burgemeester nol kleijngeld tijdens de presentatie

Opgenomen in Brabant Collectie

Het boekje 'Van herberg tot leescafé', een kleine geschiedenis van de bibliotheek in Waalwijk' is opgenomen in de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg. Ik heb dat boekje met veel plezier geschreven voor Bibliotheken Waalwijk. Het is op 18 januari 2010 gepresenteerd, bij het afscheid van bieb-directeur Dini de Kort.

Het Grote Lijsttrekkersdebat - BDBD4

In Het Grote Verkiezingscircus hoort het er elke vier jaar bij: het lijsttrekkersdebat van het Brabants Dagblad. In het editiegebied waar ik werk, werden ze gehouden in de gemeenten Heusden en Waalwijk. In die laatste gemeente presenteerden mijn collega Sjaak Koolen en ik het debat. Het was het vierde debat dat plaats had onder de noemer Brabants Dagblad Bibliotheek Debat. Alleen was de bibliotheek dit keer niet de locatie, maar het gemeentehuis van Waalwijk. De gemeente Waalwijk was mede-organisator, vandaar. Te midden van drie tribunes in de nieuwe raadzaal voerden de negen lijsttrekkers een levendig debat. De meesten waren scherp, maar met respect voor elkaars standpunten. De presentatie was een leuke klus. Er waren ongeveer 170 toehoorders. De verkiezingen voor de gemeenteraad hebben plaats op 3 maart.


De Statler & Waldorf van het Brabants Dagblad ondervragen de lijsttrekkers in het vierde BDBD.
Foto Frank trommelen

Presentatie 'Van herberg tot leescafé'

De laatste maanden ben ik erg druk geweest met het maken van een boekje voor Bibliotheken Waalwijk: 'Van herberg tot leescafé. Een kleine geschiedenis van de bibliotheek in Waalwijk'. De drie bibliotheken in Waalwijk zijn per 1 januari 2010 gefuseerd met Bibliotheek Midden-Brabant. Het afscheid van een zelfstandige bibliotheek in de gemeente Waalwijk én het afscheid van biebdirecteur Dini de Kort wilden enkele mensen van de bibliotheek - Rianne de Bie, Hetty van Doesburg en Anneke Laros - niet zomaar voorbij laten gaan. In het geheim wilden zij daarom een boekje laten maken over de historie van de Waalwijkse openbare bibliotheek, die sinds 1961 bestaat. Dat boekje is er dankzij de belangenloze inzet van velen (en door enkele gulle sponsors) ook gekomen; ik mocht het schrijven. Het boekje is tijdens de afscheidsreceptie van Dini de Kort gepresenteerd, op maandag 18 januari. Alle aanwezigen kregen het als relatiegeschenk mee naar huis. Het boekje is ook aangeboden aan sponsors, relaties en aan het gemeentebestuur van Waalwijk.
Het is een mooi boekje geworden, dankzij het ontwerp van vormgeefster Marja van de Ven (van Studio Marja van de Ven uit Waalwijk en van het Brabants Dagblad). Mijn BD-collega Sjaak Koolen verzorgde de eindredactie. De foto's in het boekje zijn van onder anderen Leo de Kort, Dick Sars en Frank Trommelen. De historische foto's zijn ter beschikking gesteld door het Gemeentearchief Waalwijk. De productie was in handen van Rianne de Bie, Hetty van Doesburg en Anneke Laros.

image

Voorleeswedstrijd

Uit elf basisschoolkampioenen is op 11 januari in Theater De Leest de beste jonge voorlezer van Waalwijk gekozen. De organisatie was in handen van Bibliotheken Waalwijk; de medewerkers van de bieb hadden hun zaakjes perfect op orde. Dat maakte het voor de drie juryleden, waarvan ik er een was, een stuk gemakkelijker om uit de deelnemende leerlingen de beste te kiezen. Hoewel....de kwaliteit van de voorlezers was hoog. En gelukkig de diversiteit van gekozen boekfragmenten ook. Een leuke ervaring. Ik heb graag meegedaan omdat het belangrijk is dat de jeugd leest. En dan vind ik niet alleen uit eigenbelang...