JOHAN VAN GRINSVEN

Burgemeesters

25 burgemeesters

Tijdens het afscheid van burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk, 1 juli in Theater De Leest, vroeg ik me af met hoeveel burgemeesters ik in bijna 38 jaar Brabants Dagblad te maken heb gehad. De dag erna eens geteld.
Het zijn er 25: Henk Letschert, Gerrit Brokx, Peter Noordanus (Tilburg), Henk Willems, Jan Hamming (Heusden), Rob van Schaik, Jan de Geus, Nol Kleijngeld (Waalwijk), Mark Buijs, Fons Naterop, Ronald van Meygaarde (Boxtel), Jeannette Zwijnenburg, Yves de Boer (Haaren), Jan Pommer, Han Looijen (Sint-Michielsgestel), Jetty Eugster (Schijndel), Ton Rombouts, Jack Mikkers (Den Bosch), Machteld Rijsdorp (Goirle), Jan Weierink, Ria van Hoek, Wim Luijendijk (Loon op Zand), Joop Worrell, Arie van Harten en Frank Petter (in het Land van Heusden en Altena).
Die contacten variëren van eenmalig en uiterst vluchtig - bijvoorbeeld vanwege een grote brand tijdens een weekenddienst in een gemeente in het Land van Heusden en Altena - tot intensief, omdat ik een gemeente jarenlang volgde.
In al die jaren zijn de gezagsverhoudingen en omgangsvormen tussen deze ambtsdragers en letterknechten aardig veranderd.
De Tilburgse burgemeester Letschert schroomde niet om misprijzend commentaar te leveren op de frivole kleding van een vrouwelijke collega die verslag deed van een gemeenteraadsvergadering; hij vroeg haar chef of de betrokken redactrice zich voortaan wat 'netter' wilde kleden.... Hij was dan ook van het regenteske type dat een journalist liefst met de pet in de hand en ontzag in de ogen voor zich zag, wachtend op zijn teken om te mogen spreken.
Gelukkig gaan burgemeesters en journalisten al weer jaren heel wat normaler met elkaar om. Doorgaans vriendelijk, met begrip voor elkaar verantwoordelijkheden, maar ook met gepaste afstand.

johan_letschert_klein