JOHAN VAN GRINSVEN

Nieuw fenomeen: springtouwouders

Voorleesouders, overblijfmoeders en luizenouders kennen we al. Sinds kort zijn twee springtouwouders actief bij basisschool De Boemrang in de Reeshof. Het lijkt een ludiek initiatief, maar dan wel een met een serieuze achtergrond. Schooldirecteur Peter de Baar van De Boemerang zag namelijk dat het kinderspel op zijn schoolplein steeds ruwer en wilder werd. Op het agressieve af. „En niet alleen bij de jongens, ook bij de meisjes.”
Hij sprak erover met enkele collega-schooldirecteuren van wie de school onder het bestuur van Xpect Primair valt. Die herkenden niet allen zijn probleem; een enkeling wel. „Omdat er geen animo was om er in breder verband iets aan te doen, zijn we zelf naar oplossingen op zoek gegaan.
Sinds enkele dagen is De Boemerang versterkt met een team van springtouwouders. Ze draaien tijdens de middagpauze voor de kinderen zodat de kinderen naar hartenlust kunnen springen. Volgens De Baar beleven de schoolkinderen duidelijk veel plezier aan de inzet van deze twee moeders.
Al geruime tijd maken het team van de school en de overblijfouders die tijdens de middagpauze samen met een leerkracht surveilleren, zich zorgen over het speelklimaat op de speelplaats. Veel kinderen weten zich volgens De Baar geen raad met de vrije speeltijd en vullen die in met trek- en duw-, slaan- en schopspelletjes. De vrees van de school is dat uiteindelijk kleine plagerijen escaleren en uit de hand gaan lopen.
De directie van De Boemerang heeft voor het aanstellen van de springtouwouders al gesprekken gevoerd met de Kinderraad van de school, de club van overblijfouders, leerkrachten en deskundigen op het gebied van spel en spelen. Op zoek naar advies. Dat heeft ertoe geleid dat de zogeheten combinatiefunctionaris die voor de school werkt en de bewegingslessen voor de kinderen verzorgt, snel extra aandacht gaat schenken aan inspirerende speelplaatsspelletjes. Daarnaast is een werkgroep in het leven geroepen om onderzoek te doen naar alles wat een bijdrage kan leveren aan een veilig schoolklimaat