JOHAN VAN GRINSVEN

Hans Rube

Wie waakt er in de regio?

Geen daden, maar woorden. Vooralsnog dan toch, als het over de zorgwekkende toekomst van de nieuwsvoorziening in de regio gaat. Zo heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers samen met de Vrije Universiteit en Hogeschool Utrecht maar liefst drie onderzoeken uitgevoerd naar de regionale nieuwsvoorziening. De resultaten ervan worden op dinsdag 3 september gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. In het eerste onderzoek is gekeken naar de waakhondfunctie van de lokale journalistiek. In het tweede is gekeken in hoeverre zelfstandige lokale nieuwssites een aanvulling kunnen vormen in regio’s waar kranten en zenders verdwijnen. En dan is ook nog onderzocht welke behoefte mensen hebben aan lokaal nieuws.
In Tilburg wordt op woensdagmiddag 18 september gediscussieerd over de toekomst van de regiojournalistiek. Daar heeft burgemeester Peter Noordanus het afscheid van Brabants Dagblad-redacteur Hans Rube - die 34 jaar aan de krant verbonden is geweest - aangegrepen om een mini-symposium te houden over het belang van lokale journalistiek.
Dit openbare debat heeft plaats in de Oranjezaal van het Tilburgse stadhuis, van 16.00 tot 19.00 uur.

Kermis en vernieuwing

De stelling van de week op de website van het Brabants Dagblad (sectie Tilburg) luidt: ’De Tilburgse kermis vernieuwt te weinig’. Ook al stijgt het aantal stemmers gestaag, de verhouding blijft ongeveer gelijk: driekwart van onze lezers is het met deze stelling eens. Ook binnen de redactie in Tilburg hebben we hier flink over gediscussieerd. Omdat we hem gemerkt dat deze kwestie ook bij anderen leeft, hebben we er een duel van gemaakt. Collega Hans Rube vindt de kermis van dit jaar veel te saai en meent dat Tilburg ernstig vernieuwen moet. Ik mag hem weerwoord geven. Onze bijdragen zijn te lezen in de editie van zaterdag 27 juli.