JOHAN VAN GRINSVEN

Tilburg University

Compliment

Een compliment uit onverdachte hoek is altijd welkom. Ook voor journalisten, want wij zijn net mensen. Bij het afscheid van de aimabele Philip Eijlander als rector magnificus van Tilburg University vertelde zijn echtgenote mij dat zij het afscheidsinterview dat een dag eerder in de krant stond met plezier had gelezen. Maar meer nog had ze het verhaal van afgelopen november gewaardeerd, gepubliceerd nadat haar man zijn terugtreden had bekendgemaakt. Ze heeft het anderen laten lezen zodat zij de afwegingen en overwegingen van haar man nog beter konden begrijpen en invoelen. Eijlander heeft de ziekte van Parkinson en was daar tijdens het interview in november openhartig over, wat het schrijven van dat verhaal uiteraard vergemakkelijkte.

Relevant

Over maatschappelijk relevant onderzoek van Tilburg University gesproken: hoogleraar Peter van der Velden gaat een onderzoek leiden onder nabestaanden van MH17-slachtoffers. Ook worden familierechercheurs en hulpverleners hiervoor bevraagd. Het Fonds Slachtofferhulp is de financier.
Namens het instituut Intervict van Tilburg Universiteit gaan onderzoekers nabestaanden vragen hoe zij de hulp en aandacht hebben ervaren, hoe het met hun mentale gezondheid en functioneren gaat. Het doel hiervan is lessen voor de toekomst te leren uit de resultaten van dit onderzoek.
Klik hier voor meer info in BD.nl

De negentien

Drie houten gedenkplaten krijgen op 11 mei weer een prominente plek in Tilburg University. Na een tijd in een kelder en afgeschermd van de openbaarheid in een ruimte alleen voor geleerde dames en heren, komen ze om de hoek bij de aula te hangen, naast of boven medegrondlegger Martinus Cobbenhagen van de Katholieke Economische Hogeschool. Op die drie plaquettes staan de namen van negentien studenten van de voorloper van de huidige universiteit die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ontijdig gestorven tijdens de invasie in 1940, verzetsacties, bombardementen, in concentratiekamp of tijdens dwangarbeid. Binnen de universiteit is een groot project gestart rond deze negentien en de weerslag die de oorlog had op de toenmalige studentengemeenschap in Tilburg. Als ik een neiging had tot zweven, dan zou ik schrijven: ’als onderdeel van een herbronning van Tilburg University’, maar dat doe ik dus niet. Het is niet louter een historisch project, de drijvende krachten erachter - van het Cobbenhagen Center in oprichting - gaan de huidige campusgemeenschap er bij betrekken. Ambitieus en groots is het project, dat onder meer moet uitmonden in een boek en een digitaal monument, vergelijkbaar met het digitaal Joods monument.

Jammer genoeg had Trouw de primeur van de herplaatsing van de gedenkplaten; gelukkig kon ik voor het Brabants Dagblad een compleet verhaal maken. Om dat te kunnen schrijven, kreeg ik onder meer een oud gedenkboek (In memoriam Fratrum) van de hogeschool in kopie ter beschikking. Dat is een in nu hoogdravend klinkende en archaïsche volzinnen verpakt eerbetoon aan de negentien jongemannen, omgekomen ’nog in de morgen van hun leven’.

Een strofe uit het voorwoord van het gedenkboek:
’Als wij naast elkaar zetten de uitspraak van Huizinga: „Men trekt niet uit om een held te zijn, maar om zijn plicht te doen” en hetgeen een ter dood veroordeelde in Scheveningen schreef: „Ik heb alleen maar gedaan wat ik doen moest, en ieder, die er meer over weet te zeggen, die bewijst, dat hij er niets van begrepen heeft”, dan kunnen wij vaststellen, dat het zeker zou strijden met de hoge mentaliteit van hen die ons ontvielen, als wij zouden meeschuiven in de rijen der van holle leuzen overstemde pelgrims, die met één pennestreek of met een reeks gedenkstenen een somber tijdperk van bezetting en misère, een tijdperk waarin zovelen het hoogste offerden dat zij bezaten, willen afsluiten en bezitten.’
image
Bij dit borstbeeld van Martinus Cobbenhagen komen de drie gedenkplaten, gemaakt door beeldhouwer Charles Vos, te hangen

image

Ontslagen Wegener

Een persbericht van Tilburg University meldde afgelopen week met enige trots dat er negentig banen voor onderzoekers en docenten bijkomen op de Tilburgse campus. Pas in regel 21 van datzelfde persbericht maakte het college van bestuur bekend dat vanwege de herschikking van geld ook 58 volledige banen verloren gaan. Een BD-collega noemde het op die wijze verpakken van het slechte nieuws een staaltje van framing. Maar ja, dan zijn we een paar dagen later als krantenbedrijf zelf nieuws, ook in de eigen kranten. En wat zien we dan: in een verhaal over de plannen en ambities van de beoogde nieuwe eigenaar van Wegener wordt pas in regel 78 vermeld dat vierhonderd banen verloren gaan. Framing grijpt blijkbaar om zich heen…

image

Geheime gesprekken

De afgelopen twee weken heb ik twee geheime gesprekken gevoerd. Om heel andere redenen, of toch ook weer niet. Het eerste was met de nieuwe stadsprins van Kruikenstad (Tilburg). Op de avond dat hij werd gepresenteerd (11-11) was er geen ruimte voor dat gesprek, dus werd het enkele dagen eerder gearrangeerd. Het tweede interview onder embargo was met rector magnificus Philip Eijlander van de Universiteit van Tilburg. Die kon ik twee dagen spreken voordat hij zijn vervroegde aftreden bekend zou maken. In beide gevallen zou er meteen na de bekendmaking van het nieuws geen ruimte voor een serieus gesprek zijn. Dus ging het Brabants Dagblad in dat embargo mee. Hoewel het nooit went: als journalist interessant nieuws vernemen en dat met eigen instemming niet wereldkundig maken. Maar door er mee in te stemmen kon BD in de krant wel een beter verhaal brengen. En via BD.nl werd het nieuws toch gebracht op het moment dat het embargo verviel.
Er zijn heel wat organisaties en personen die menen dat ze een embargo eenzijdig op kunnen leggen. Dat is niet zo: een embargo hoort een tweezijdige afspraak te zijn. En media gaan er zeker niet klakkeloos in mee. Maar af en toe wel, soms zelfs twee keer in twee weken…

Zweverig college

image
En u dacht dat het onderwijs niet vernieuwend is...

'Universiteit' in Den Bosch

Als een groot gemis werd het door chauvinisten in Den Bosch gevoeld: geen eigen universiteit en die donderse steden Tilburg en Eindhoven wel. Hebben degenen die Den Bosch als navel van de wereld beschouwen toch een beetje hun zin gekregen: de Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven gaan samen een ’dependance’ beginnen in Den Bosch. In die internationale opleiding draait alles om het zeer hedendaagse fenomeen data science.
Op de voorpagina van de krant.

Koning Willem II


Het was voor mij een interessante werkweek, met onder meer onderwerpen als de opening van het academisch jaar in de Universiteit van Tilburg, het keurmerk van de NVAO voor Fontys Hogescholen, een heuse cyberaanval op het netwerk van de UvT en een bezoek aan Ronald Peeters van Stadsmuseum Tilburg, het museum dat wel een collectie maar geen eigen gebouw heeft. Wat Peeters een koning zonder land maakt, ware het niet dat hij ook verantwoordelijk is voor het Peerke Donders Paviljoen en Vincent’s tekenlokaal. En er komt een derde ’herinneringsplek’ bij, in mfa De Poorten aan de Hasseltstraat. Lees er komende week alles over in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad.
Het gesprek levert inspiratie op voor enkele bijdragen in het Brabants Dagblad. Het eerste verhaal staat er vandaag in. Vijf historische Tilburgse stukken zijn binnenkort in de wereldberoemde Hermitage in Sint Petersburg te zien. Toch frappant: hier staan ze in een depot of hangen ze aan de muur van het kantoor van Peeters, onzichtbaar voor het grote publiek, terwijl ze interessant genoeg zijn voor de grote Hermitage, goed voor 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Een van de drie Tilburgse schilderijen die naar Rusland gaan, is zelfs uitverkoren om op de omslag van de Russische catalogus van de expositie over
Willem II en Anna Paulowna te prijken. Waarom er nog altijd geen Willem II-kamer in het oude paleis-raadhuis is ingericht, is mij trouwens een raadsel….
Altijd een plezier om met Ronald Peeters om de tafel te zitten. Weinig anderen zijn zo fanatiek en tegelijkertijd zo creatief met de Tilburgse historie bezig als hij. Altijd weer weet hij te verrassen met bijzondere projecten. Voor 2014 heeft hij weer enkele spraakmakende evenementen in voorbereiding.

Nieuwe vmbo-school Tilburg

De tweewekelijkse onderwijspagina’s staan vandaag grotendeels in het teken van een nieuwe vmbo-school die na de zomer in Tilburg van start gaat: Vakcollege Tilburg. Het is een fusieschool, die ontstaat na het samengaan van De Vakschool en MBC Economie en Groen, officieel op 1 augustus. Verder twee initiatieven die bewijzen dat alcohol en colleges wel samengaan, het nieuwe aanbod van de Seniorenacademie en een bijzonder onderzoeksproject van de Universiteit van Tilburg. Als vanouds completeert de rubriek ’IK studeer’ de pagina’s.
De volgende onderwijspagina’s (op 3 juli) zijn meteen de laatste die voor de zomervakantie verschijnen.

Onderwijspagina

Na een korte onderbreking voor de meivakantie, verschijnen vanaf vandaag de onderwijspagina’s weer in de editie Tilburg van het Brabants Dagblad. Iedere veertien dagen, 5 juni de volgende.

De informatiefuik

image
De Tilburgse privacy-jurist Arnold Roosendaal heeft een boek geschreven over privacy en het internet. Zijn boek De informatiefuik is een populaire uitgave van een deel van zijn promotie-onderzoek dat hij volbracht aan de Universiteit van Tilburg en de KU Leuven. Roosendaal legt haarfijn uit hoe bedrijven als Google en Facebook aan de haal gaan met onze gegevens en eigenlijk met onze identiteit. Gevaarlijk? Deels wel, aldus Roosendaal. Zijn advies: besef goed welke persoonlijke gegevens je prijs geeft via internet. Roosendaal pleit er onder meer voor dat mediabedrijven als Google en Facebook veel opener zijn over het gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers en nadrukkelijker hun verantwoordelijkheid nemen als het om het beschermen van privacy gaat.
Binnenkort staat het interview met Roosendaal in het Brabants Dagblad. Fotograaf Jeroen de Jong van Fotopersburo Van Eijndhoven zorgt voor de bijpassend illustratie (zie foto boven).

Kinderkennisbank

In de trend van verdere digitalisering van het onderwijs: de eerste online Kinderkennisbank van Nederland wordt vandaag , woensdag 20 maart, gelanceerd in de Universiteit van Tilburg. De Kinderkennisbank is een website waarop kinderen zelfstandig of samen met ouders of leerkrachten kennis kunnen maken met de wetenschap. De site is een initiatief van Wetenschapsknooppunt Brabant. Daarin hebben de Universiteit van Tilburg en sCoolscience, voor de TU Eindhoven, zich verenigd. Rector Magnificus Philip Eijlander van de UvT lanceert de website vanmiddag om 14.30 uur, voor een college van de Kinderuniversiteit. Zowel deze lancering als het college zijn te volgen via de website van de UvT.

Minder studenten UvT

De Universiteit van Til­burg heeft dit studiejaar minder studenten dan vorig schooljaar. Het aantal daalde met 5 procent, tot 12.952 studenten. Dat komt zowel door een daling van het aantal eerstejaars bache­lorstudenten als door het ver­sneld afstuderen van masterstu­denten. Daartegenover staat een stijging van het aantal masterstu­denten. Dat heeft de UvT gisteren bekend gemaakt. Een nieuwsbericht hierover staat in het Brabants Dagblad, editie Tilburg, van donderdag 28 februari. Die kale cijfers zijn zeker een achtergrondverhaal waard; een verzoek hiertoe is ingediend bij de UvT. Dus: wordt vervolgd.
Die bijna 13.000 studenten lijkt heel wat - het is in ieder geval groter dan het aantal inwoners van een flink aantal dorpen in de omgeving van Tilburg - toch is de UvT een van de kleinere universiteiten van Nederland. Ter vergelijking: de universiteit van Nijmegen had er in 2011 om precies te zijn 19.103, de Rijksuniversiteit van Groningen zo’n 28.000 en de Universiteit van Amsterdam 32.165. Overigens werkt de UvT met een jaarbudget van zo’n 200 miljoen euro en dat is een bedrag waarvan alle dorpen in de omgeving van Tilburg alleen maar kunnen dromen...

Opgenomen in Brabant Collectie

Het boekje 'Van herberg tot leescafé', een kleine geschiedenis van de bibliotheek in Waalwijk' is opgenomen in de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg. Ik heb dat boekje met veel plezier geschreven voor Bibliotheken Waalwijk. Het is op 18 januari 2010 gepresenteerd, bij het afscheid van bieb-directeur Dini de Kort.