JOHAN VAN GRINSVEN

Helden

Een grote onderwijscampagne is op touw gezet door Algemeen Dagblad en de voormalige kranten van Wegener; want onderwijs is een van de thema’s die deze dagbladen als belangrijk hebben bestempeld. In die campagne wordt de staat van het onderwijs belicht, draait een Project Schoolkrant, wordt het Grote Nationaal School Onderzoek gehouden en publiceren de deelnemende dagbladen een reeks interviews met uitblinkers in het onderwijs. Dat gebeurt onder de noemer: De Helden van het Onderwijs. Bij het Brabants Dagblad coördineer ik zes weken lang - van begin september tot half oktober - de activiteiten. We publiceren onder meer in vijf edities zestig interviews met onderwijshelden.
Op de website van Brabants Dagblad is uiteraard ook veel te vinden over onderwijs en de verschillende elementen van deze campagne. Daar prijken ook alle geïnterviewde helden.
Vooral deze heldenverhalen roepen veel positieve reacties op in en buiten het onderwijsveld. En dat is mooi meegenomen, niet alleen voor ons, ook voor de mensen die in het onderwijs werken. Doorgaans zijn dat stille werkers, die meer eer verdienen dan ze krijgen.

image