JOHAN VAN GRINSVEN

Fatale zoen

Een zoen kost een oudere docent van het Koning Willem II College in Tilburg zijn baan. Omdat hij die kus ongevraagd gaf op de mond van een leerlinge. Die hij ook al enkele keren ongewenst intiem had omhelsd. Omdat het meisje meerderjarig is, ontloopt hij strafrechtelijke vervolging. Vandaag met diverse schoolleiders uit deze regio gesproken over de omgang van leraren en leerlingen, wat mag wel en wat niet, de veranderde moraal sinds de jaren zeventig, de gevaren van sociale media en wat schoolleiders in dit soort gevallen kunnen en moeten doen.
De geïnterviewden willen dit incident in ieder geval niet aangrijpen om extra gedragsregels voor docenten op te stellen. Niet alleen omdat het aantal incidenten zo gering is dat het niet loont om daar extra inspanningen voor te leveren, maar ook omdat nu eenmaal niet alles met regels, stapels papier en protocollen opgelost kan worden.
Tijdelijke BD-collega Noëlle van den Berg sprak over dezelfde kwestie met middelbare scholieren. Die uitten zich een stuk minder genuanceerd dan de schoolleiders. Maar wel recht uit het hart. Beide bijdragen staan in de Tilburgse editie van het Brabants Dagblad van donderdag 4 april.
Met dit soort verhalen luistert het nauw; ze zijn niet gemakkelijk te schrijven. Het BD houdt zich verre van sensatiezucht, we hebben te maken met de privacy van (jonge) mensen en het imago van een school. En met jonge mensen die mogelijk meer vanuit gevoel dan verstand hun mening geven. Het gaat hier om een incident waar - voor zover onze kennis reikt - adequaat op gereageerd is door de school. Maar tegelijkertijd wil BD helderheid bieden en het nieuws in een bredere context plaatsen. Zorgvuldig hebben we daarom overlegd, keuzes gemaakt en woorden gekozen.
De Telegraaf doet dat anders en kopt boven een digitaal bericht:
Leraar bepotelt leerling. Zo krijgt deze gevoelige kwestie een ranzige lading.