JOHAN VAN GRINSVEN

Speeltuinen

De eerste speelvoorzieningen verschenen tijdens de industriële revolutie, in de steden. De kinderen moesten af en toe uit de bedompte woningen gelokt worden, veelal omdat ze door wat beweging gezonder bleven en dus harder konden werken in de fabrieken. Die eerste speeltoestellen werden gemaakt van hout en buizen; het waren veredelde turntoestellen. Sindsdien is er veel veranderd. De speeltuin werd gemeengoed en bedoeld om te spelen. Maar de samenleving sloeg door en probeert elk risico uit te bannen als het om speelvoorzieningen gaat. Het verzet daartegen groeit. Deze wijsheid heb ik van een bekende ontwerper van speeltuinen, die bijna in mijn achtertuin werkt. Een interview met hem staat op woensdag 6 maart in het Brabants Dagblad, editie Tilburg. Aanbevolen voor ouders van jonge kinderen.