JOHAN VAN GRINSVEN

Nog een afscheid

En weer gingen er een paar collega’s weg bij het Brabants Dagblad. Zeventien maar liefst. Uitgezwaaid in de De Gruyter Fabriek in Den Bosch. Pakweg vijfhonderd jaar journalistieke ervaring heeft ons dagblad verlaten. Van de ooit 176 volledige banen op de redactie zijn er nog 82 over. Is het daarom alleen kommer & kwel ter redactie? Neen! In het verslag in onze eigen krant van dit afscheid - door collega René van der Lee geschreven - staat deze zin: Vrijwel alle andere kranten in Ne­derland - en ook elders in West-Europa - hebben een verge­lijkbaar proces doorgemaakt. Rooms: „Het klinkt gek, maar we hebben het idee dat we nu, dank­zij de samenwerking met De Pers­groep, met minder mensen toch een betere krant gaan maken.” De ’Rooms’ in voorgaande zin is Ton Rooms, nu nog hoofdredacteur van het Brabants Dagblad; ook hij vertrekt binnenkort.

image